Kaupunki ja yrittäjät haluavat tiivistää yhteistyötä

0
Kaupungin hallintojohtaja Hanna Saarni ja kaupunginjohtaja Sami Suikkanen saivat keväällä aamukahvivieraiksi joukon yrittäjiä. Nyt syksyllä aamukahvia juodaan 5.9.

Someron kaupunki kutsui yrittäjät ja yritysten edustajat koolle aamukahville. Ajatuksena oli herätellä jälleen korona-ajan tauolla ollutta perinnettä ja tiivistää kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä.
Yrittäjiä oli vastassa kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ja muita viranhaltioita.
Yrittäjät saivat katsauksen ajankohtaisiin aiheisiin, kuten muun muassa Ukrainan tilanteen vaikutuksiin, uusien yritysten houkutteluun Somerolle ja työterveyshuoltoon, jonka tilanne muuttuu 2023 alusta.
Kehittämisasiantuntija Antti Leino kertoi, että Somerolle sijoittuneilla Ukrainan pakolaisilla on kovasti työtahtoa, mutta ongelmana on yhteisen kielen löytämisen vaikeus.
– Suurin osa ymmärtää ukrainan lisäksi venäjää, mutta vain osa puhuu auttavasti englantia.
Hän halusikin kartoittaa yrittäjiltä mielenkiintoa työn tarjoamiseen, koska kaikkiin tehtäviin ei kielitaito ole välttämätön.
– Ainakin minä voisi tarjota töitä, ilmoitti Sari Majuri Majuri Movesta saman tien.
Jo ennen pakolaisten tuloa Somerolla on ollut melko iso ukrainalaisten yhteisö, jota esimerkiksi maatalous on työllistänyt.
TNSportin Tanja Niskanen kyselikin, että voitaisiinko uusien tulokkaiden työllistäisessä hyödyntää heitä apuna.
Tilaisuudessa kuitenkin tuli esille, että osa heistä, niin kuin töissä olleista venäläisistäkin, on lähtenyt nyt sotimaan.
Leino kertoi, että vielä nyt kevään aikana on ukrainalaisille tarkoitus järjestää info-tilaisuus yhteistyössä SSKY:n ja Yrityssalon kanssa, jolloin myös päästään kuulemaan tulokkaita.
Yrittäjiä kiinnosti erityisesti kaupungin hankinnat, joita toivottiin kohdistettavan entistä paremmin oman pitäjän yrityksiin. Kaupungilla on hyvin paljon hankintoja, jotka jäävät hankintalain mukaisen rajan alle.
Paikalla ollut Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Hanna Munter sanoi ymmärtävänsä, että monenlaiset paperit tai vessapaperirullat on totuttu tilaamaan vain joltakin taholta, jonka hyvä markkinamies esimerkiksi soittaa aina sopivin väliajoin ja muistuttaa tilauksesta.
– Välttämättä ei tule edes ajatelleeksi, missä toimija toimii.
Niinpä Munter kehottikin kaupungin viranhaltijoita olemaan tarkempia asian suhteen, mihin sai vastaukseksi nyökyttelyjä.
Yrittäjien aamukahveja päätettiin järjestää jatkossakin. Yrittäjien keskuudessa toivottiin niiden sisällöksi muun muassa koulutusta ja tietoa ajankohtaisista asioista.
Pohdittiin, että eri alojen yrittäjille voitaisiin järjestää oman alan ohjelmaa.
– Johtavan lääkärin tapaaminen olisi esimerkiksi mukavaa, Ehdotti Someron Optiikan Ulla Hautamäki oman alansa yrittäjille suunnatuksi ohjelmaksi.
Sari Majuri, Tanja Niskanen ja Hiidenlinnan Sami Uotila toivoivat yhdeksi teemaksi markkinointia, jotta paikkakunnan yritykset voisivat tehdä markkinointia myös yhteistyössä. Yhteistyöhön toivottiin mukaan myös kaupunkia.