Somerolla piti alkaa tänä keväänä metallialan työvoimakoulutus, joka oli kohdistettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on koulutustarve ja soveltuvuus tälle ammattialalle.

Opetuksesta suuri osa piti tapahtua somerolaissa metallisalan yrityksissä. Yhteistyökumppanina ja opetuksen antajana oli Salon seudun ammattiopisto.

– Emme saaneet riittävästi alalle soveltuvia hakijoita, joten koulutusta ei voi nyt toteuttaa, harmittelee kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino.

Hän uskoo, että niille metallialan koulutuspaikkaa hakeneille, jotka olisivat olleet sopivia hakijoita, saattaa aueta oppisopimuspaikka yrityksissä.

Kirvestä ei heitetä kaivoon. Metallialan yrityksillä kun on työvoimapula.

– Jatkamme yhteistyötä: kaupunki, yritykset ja oppilaitos. Meillä on yhteinen intressi saada osaavia tekijöitä yrityksiin, asukkaille töitä ja asukkaita Somerolle. Koulutuskokeilujen etsimistä ja rekrytointia jatketaan.

Antti Leino sanoo, että työmarkkinoilla kykenevillä tekijöillä on nyt kysyntää suuntaan jos toiseen.

– Ammattilaisista on pulaa monilla aloilla, ja tämä voi osaltaan selittää, miksi nyt ei saatu koulutusta käyntiin.