Perusturva halajaa lisätiloja Lamminniemestä

0
Lamminniemen Hyvinvointikeskukseen kaavaillaan keskusta, josta saa saa saman katon alta sosiaali-, terveys- ja perhepalveluja.

Perusturva tarvitsee lisää tilaa sosiaalitoimistossa lasten- ja lapsiperheiden palveluihin, työikäisten aikuisten palveluihin, kotihoitoon sekä aikuis- ja seniorineuvolalle.

– Lamminniemen Hyvinvointikeskuksella on käytössään tyhjää tilaa, jota voisi hyödyntää entistä enemmän sote- ja perhekeskuskäyttöön sekä toimintojen keskittämiseen, kertoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin ja viittaa muun muassa aulaan, saliin ja ruokailutilaan, jotka ovat vähällä käytöllä.

– Tällä järjestelyllä saataisiin mahdollisimman paljon perhe- ja sosiaalipalveluja saman katon alle ja koottua sote- ja perhekeskus. Tiloihin olisi mahdollisuus luoda oma kokonaisuus työikäisten aikuisten palveluille ja huomioida samalla myös tulevat työllisyyspalveluiden tarpeet TE-palveluiden uudistuksen astuttua voimaan 2024, kaavailee Sorokin.

Hän sanoo, että järjestelyillä toivotaan olevan merkitystä myös sille, että palvelut säilyisivät Somerolla hyvinvointialueelle siirryttäessä.

– Se on viesti myös siitä, että täällä on mietitty asioiden parasta ja asianmukaista hoitoa tulevaisuuteenkin, jatkaa Sorokin.

Tilojen tarpeista on käyty keskustelua Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen kanssa.

– Olemme tehneet tosi hyvää työtä niin kaupungin perusturvan, teknisen toimen kuin ruokahuollonkin kanssa. Hoidamme kaupungin asiakkaita; kaupunki sijoittaa meille asukkaita ja teemme päivätoimintaa somerolaisille. Se on kaikkien somerolaisten etu, että palvelut ovat saman katon alla nyt ja tulevaisuudessa. Porukalla teemme hoivatyötä somerolaisten hyväksi, toteaa Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Mailis Salmi.

Hänestä on hyvä, että tyhjälle tilalle löytyy järkevää käyttöä.

– Meillä ei ole varaa pitää tiloja yksinään itsellä ja tyhjänä, etteivät asiakasmaksut nouse liian korkeiksi ja kilpailukyvyttömiksi. Korona-aikana ruokasaliin ei ole päässyt syömään kuin talon väki. Emme tarvitse niin suurta ruokasalia emmekä juhlasalia tälle joukolle, joka meillä on pääasiassa tehostetussa palveluasumisessa tai viemme kuntoutusta kotiin. Aika on nyt tällainen, jatkaa Salmi.

Tilankäyttösuunnitelma edellyttää Lamminniemen Hyvinvointikeskukselta tilantarpeiden selvityksen myötä ratkaisua myös siitä, voidaanko nykyinen aula-, sali- ja ruokalatila muuntaa toimisto- ja asiakaspalvelukäyttöön.

Perusturvalautakunta esittää tekniselle toimelle tilasuunnitelman mukaisten tilojen vuokraamista siten, että aikuis- ja seniorineuvolan käyttöön vuokrataan 91,7 neliön tila Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:ltä. Myös kotihoidon käyttöön tulisi vuokrata lisätilaa 270 neliön verran.

Työikäisten aikuisten palveluiden tarpeisiin vuokrattaisiin toimisto- ja asiakaspalvelutilaa 7–9 työhuoneen verran, enintään 522 neliötä. Tämä toteutuu, mikäli Lamminniemen Hyvinvointikeskus toteuttaa käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämän remontin nykyiseen aula- ja salitilaan.

Sote-uudistuksen myötä huomiota on kiinnitetty sote- ja perhekeskuspalveluiden kehittämiseen sekä toimintojen keskittämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integroimiseen.

– Tilasuunnittelun pohjana on visio, jonka perusteella Somerolle on mahdollista luoda selkeät sote-palveluiden kokonaisuutta tukevat terveyskeskuspalvelut sekä ikäkaariajatteluun perustuva sote- ja perhekeskus Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tiloihin ja näin hyödyntää Lamminniemen vähäisellä käytöllä olevat tilat, sanoo perusturvajohtaja.

Tilasuunnitelman arvioidaan tukevan lähipalveluiden säilyttämistä Somerolla sekä parantavan Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa sote-uudistuksen astuessa voimaan 2023.

Työ- ja asiakasvastaanottohuoneiden tarpeita on kaiken kaikkiaan 7–9 toimistohuoneen verran. Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tiloihin olisi mahdollista luoda oma kokonaisuus työikäisten aikuisten palveluille huomioiden myös tulevat työllisyyspalveluiden tarpeet. TE-palveluiden uudistus tapahtuu 2024.

Työtiloja tarvittaisiin tulevaisuudessa työikäisten aikuisten kokonaisuuteen sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle, osastonsihteerille, työikäisten aikuisten palveluohjaajalle, kansaneläkelaitoksen sivuvastaanotolle, TE-palveluille ja terveydenhoitajalle. Lisäksi tarvetta on suuremmalle kokoustilalle, jonne mahtuisi noin 15–20 henkilöä.

Osa työntekijöistä siirtyisi uuteen suunniteltavaan tilaan sosiaalitoimiston, terveyskeskuksen ja Jukolan tiloista. Tilamuutoksen ja työntekijöiden siirtymisen myötä perhekeskus olisi mahdollista sijoittaa nykyisiin käytössä oleviin tiloihin, eikä muutoksen myötä olisi tarvetta nyt varhaiskasvatuksen käytössä olevalle tilalle.

Nyt terveyskeskuksen tiloissa hajalleen sijoitetut aikuis- ja seniorineuvolan työntekijät siirrettäisiin Lamminniemeen, jolloin työikäisten ja ikääntyvien palveluiden kokonaisuus keskittyy Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tiloihin. Työhuoneita tarvitaan palveluohjaajalle, seniorihoitajalle, geriatrille sekä terveydenhoitajalle.

Muutos vapauttaa tilaa myös terveyskeskuksesta ja jatkossa harkittavaksi tulee, onko Jonkkalan rakennukselle perusturvan osalta käyttötarvetta tulevaisuudessa, etenkin kun tarve erillisen infektiopoliklinikan käytölle päättyy.

Kotihoidon käyttöön on tarpeen vuokrata lisätilaa kotihoidon tilojen ja palveluasumisen siiven välistä. Kotihoito tarvitsee työsuojelun sekä asiakasturvallisuuden näkökulmasta lisää rauhallista kirjaamistilaa sekä erillistä tilaa asiakkaiden asioiden hoitamiseen, lääkkeiden käsittelyyn ja säilyttämiseen sekä riittävät taukotilat. Nykyiset tilat on todettu puutteellisiksi.

Kotihoidon tila kasvaisi 230 neliöstä 500 neliöön.

– Huomioitavaa on, että lähes koko kotihoidon henkilöstö käyttää nykyisiä tiloja. Vaikka pääasiassa hoitajien työskentely tapahtuu asiakkaiden kotona, on työn sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta merkityksellistä, että asiakaskirjauksia, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien tekoa, asiakasasioiden puhelimitse tapahtuvaa hoitoa, lääkehuollon toteuttamista sekä tiimivastaavien hallinnollista työtä varten on osoitettu riittävät ja asianmukaiset tilat, arvioi Sorokin.