Skeittiparkin rakentaminen torille alkaa

0
Betonirakenteinen keittiparkki tulee puurivistöjen väliin. Pohja on punaiseksi värjättyä asvalttia.

Somerolle pitkään odotetun skeittiparkin rakentaminen alkaa mahdollisesti jo kesäkuussa, ellei muistutuksia hankkeesta tule. Suunnitelmat laitettiin nähtäville teknisen lautakunnan hyväksyttyä ne tämän viikon tiistain kokouksessaan.

Skeittiparkin suunnitelmat laati Rujo Skateparks Oy, yhteistyössä paikallisten harrastajien ja käyttäjien sekä heidän edustajiensa kanssa, joiden mukana on myös Someron nuorisotoimi. Skeittiparkin rakentamiseen on varattu tälle vuodelle 40 000 euroa.

Jukolan edustalle torille rakennettava skeittiparkki tulee sijaitsemaan torin reunalla Härkä-patsaan ja esiintymiskorokkeen välisellä alueella. Skeittiparkin koko on 33 x 10 metriä, pidempi sivu johtaa pitkittäin Jukolan suuntaan.

Rakenteet tehdään betonisina. Torin nykyinen, punainen kivetys poistetaan edellä mainitulta alueelta ja tilalle lasketaan punaiseksi värjätty asvaltti. Asvaltin päälle muotoillaan betonirakenteita, erilaisia luiskia ja ramppeja.

Olemassa olevia puita ei torilta tarvitse kaataa, korkeintaan muutamia penkkejä voidaan joutua poistamaan.

– Lautakunnassa ollaan ihan tyytyväisiä hankkeeseen ja myös valmistuneeseen suunnitelmaan, tekninen johtaja Marko Mäkinen luonnehtii.

– Tavoitteena on, että skeittiparkkia pääsee jo tänä kesänä käyttämään. Riippuu myös siitä, kuinka saadaan tarjouksia, maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola arvioi.