Tervaskannon budjetti lähentelee 10:tä miljoonaa

0
Entiset perusturvan rakennukset vasemmassa reunassa on purettu ja näille samoille paikkeille valmistuu myös uusi Tervaskannon palvelutalo. Kuva SSS/Minna Määttänen.

60-paikkaisen palvelukoti Tervaskannon kustannusarvio viime elokuussa lasketun pohjalta on 9,45 miljoonaa euroa. Sen päälle tulee 300 000 euron kalustus, eli kaikkiaan puhutaan 9,75 miljoonanasta.

Laskennan jälkeen helmikuun 24. päivä syttyi Ukrainan sota, eikä mikään ole ollut sen jälkeen rakennusalalla ennallaan.

Sota aiheuttaa suhdanneherkille rakennusmarkkinoille valtavan riskin. Tekninen johtaja Marko Mäkinen on perehtynyt tarkoin viime viikkojen rakentamista koskeviin uutisointeihin, eivätkä ne lupaa hyvää.

Rakentamisen mahdollisesti lisääntyviin kustannuksiin on mahdotonta antaa luotettavaa arviota. EU:n pakotteidenkin vuoksi suunta on kuitenkin kallistuva.

Esimerkiksi teräksen saatavuus on jatkossa kysymysmerkki. Lisäksi hinnannousu on kovaa. Ukraina on maailman viidenneksi suurin rautamalmin viejä ja Venäjä kahdeksanneksi suurin. Materiaalien varastot ovat jo tyhjenemässä.

Suunnittelijat olivat mukana teknisen lautakunnan pääsiäisviikon kokouksessa ja esittelivät pääpiirustuksia.

– Kävimme yleistä keskustelua tämän hetkisestä rakentamisen markkinatilanteesta, ajatellen tämän hetken urakoita. Kerroin, että urakoitsijoilta on tällä hetkellä haasteellisempaa saada tarjouksia, Marko Mäkinen aloittaa.

– Kun noin vuosi sitten urakoihin saatiin keskimäärin viittä tarjousta, niin tällä hetkellä saadaan kaksi tarjousta per hanke. Viimeistään kesällä uhkaa moni materiaali loppua, tai niistä tulee ainakin huutava pula.

Ensimmäistä kertaa Somerolla olonsa aikana Mäkinen on esittänyt urakkaa, jossa ei ole kiinteää hintaa, vaan se on indeksiin sidottu. Lautakunta hyväksyi.

– Näin siksi, että urakoitsijat antaisivat tarjouksia. Urakka kestää yli vuoden, joten hintojen antaminen on haasteellista.

Suunnitelmat sekä kustannusarvio- ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Valtuuston käsittely on 25. huhtikuuta, eli lisämäärärahaa. Lisää on tullutta 0,7 miljoonaa.

Hanke lähtee kilpailutukseen. Mäkinen arvioi urakan laskenta-ajaksi noin 6 viikkoa, jolloin rakentamisen aloitus menisi heinäkuulle. Urakka-aika on aloituksesta 14 kuukautta, jolloin valmista olisi alkusyksystä 2023.

– Etukäteen ei ole kyselyjä urakoitsijoilta, eikä keskusteluja ole käyty kenenkään kanssa. Haaste on, että urakoitsijoilla on tällä hetkellä töitä. Rakentamisen ajankohta ei ole paras mahdollinen, mutta kyllä paineita on saada palvelutalo tehtyä, Mäkinen pohtii.

Rakennusliikkeiden liikevaihdon minimiä pudottamalla saadaan lisää tarjoajia

Sauli Kaipainen

Tervaskannon rakentamiskustannuksiin Somero odottaa Aralta 40 prosentin avustusta.

Aran mukanaolo toisaalta myös edellyttää sitä, että talon hinta mahtuu sen määrittelemiin rajoihin. Myös vuokrien tulee kattaa rakentamis- ja ylläpitokustannukset, jotta Ara voi avustuksensa myöntää.

Anne Teräväinen (kok.) ehdotti teknisen lautakunnan maaliskuun kokouksessa, että rakentamiseen liittyvät tarjouspyynnöt tuodaan lautakuntaan hyväksyttäviksi. Heikki Lehtinen (vas.) kannatti ja asia päätettiin.

Teknisen johtajan Marko Mäkisen ehdotuksesta lautakunta oli jo aiemmin päättänyt asettaa rakennusfirmalle 10 miljoonan euron liikevaihtovaatimuksen.

Pääsiäisviikon kokouksessaan lautakunta päätti yksimielisesti, Heikki Lehtisen ehdotuksen jälkeen, että rakennusurakan liikevaihtovaatimus kolmen viimeisen vahvistetun tilikauden osalta olisi 15 miljoonaa euroa per vuosi.

Tällä viikolla lautakunta kokouksessaan päätyi yksimielisesti kannattamaan rakennusfirman liikevaihtovaatimuksen laskemista 13,5 miljoonaan euroon.

– Summa on tämä siksi, että se saa hankintalain mukaan olla enintään kaksi kertaa urakan arvioitu arvo, puhutaan hankintahinnasta, Mäkinen selvittää.

Palvelutalon rakennusurakan arvo on 6,8 miljoonaa euroa koko hankkeen runsaasta 9 miljoonan kustannusarviosta.

Myös se korjattiin edelliseen kokouksen kirjauksiin nähden, että siellä päätöksessä puhuttiin kolmesta tilivuodesta erikseen, kun tarkoitus alun perinoli kolmen vuoden keskiarvosta.

Ehdotuksen lautakunnalle teki Marko Mäkinen. Syynä on, että näin myös Ojarannan Rakennus Oy Koskelta TL pääsee osallistumaan tarjouskilpailuun. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli 12,1 miljoonaa euroa.