Työtaistelulla vielä vähän vaikutusta Somerolle

0
Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

– Viikko sitten alkanut hoitajajärjestöjen lakko ei vielä koske sellaisenaan Someron kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, mutta se vaikuttaa erikoissairaanhoidossa järjestettäviin palveluihin, kertoo kaupungin perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Someron laboratorio ei voi lakon vuoksi ottaa TYKS:n tai siellä tutkittavia Salon sairaalan tai Turun yliopistollinen sairaalan kiireettömiä laboratorionäytteitä. Näitä ei siten pystytä myöskään lähettämään eteenpäin. Jo otetuilla näytteillä voi ilmetä vastausviivettä.

Ennalta sovittuja laboratorioaikoja voidaan joutua peruuttamaan. Laboratoriosta näytteenottoajan varanneisiin ollaan yhteydessä edellisenä päivänä, mikäli näytteet on arvioitu kiireettömäksi, eikä niitä siten pystytä tutkimaan.

– Väki on vähissä, joten koronanäytteenottoa toteutetaan toistaiseksi rajatuin ehdoin. Riskiryhmiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa pyritään edelleen testaamaan, toteaa perusturvajohtaja.

Hoitoalan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 15.4. asti.

– Tämä koskee myös perusterveydenhuollon työntekijöitä. Siten se saattaa vaikuttaa töiden järjestelyyn meilläkin, kun vuoron päättymisajankohdan jälkeen hoitajat ovat estyneitä tekemään ylitöitä, toteaa Sorokin.