Urakoitsijavalintoja, hulerakentamista sekä puistostrategiaa

0

Turuntien hulevesiviemärin rakentamiseen, välillä Jaatilanjoki–Mäntytie, on varauduttu tämän vuoden investointibudjetissa. Suunnitelmat teki Alfry Oy ja varsinaiseen urakkaan tekninen lautakunta valitsi Somersora Oy:n, joka tarjosi halvinta hintaa. Tarjouksia saapui kolme.

Työhön on tarkoitus päästä mahdollisimman aikaisin. Maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola kertoo, että ensin pitää läpikäydä kuukauden mittainen valitusaika.

– Sen jälkeen on kiinni urakoitsijasta, miten tämä laittaa homman liikkeelle. Meidän puolesta kun valitusaika on ummessa, pystyy sopimuksen allekirjoittamaan. Eli urakoitsija päättää, koska lyö niin sanotusti kuokan maahan, ja lyö lukkoon lopullisen päivämäärän.

Rinta-Paavola sanoo uskovansa, että aloitus on toukokuulla.

– Riippuen siitä, miten he saavat materiaalit. On turha kaivaa, ennen kuin putket ovat työmaalla. Sama koskee Lamminniemen urakkaa.

Kesällä myös alkavasta Lamminniemen hulevesiviemäröinnistä tuli yksi muistutus, jonka lautakunta hyväksyi otettavaksi huomioon.

Urakoitsijaksi valittiin Somersora Oy, joka oli vahvin myös Turuntien viemäröintiurakkaa valittaessa. Perusteena myös kokonaistaloudellinen edullisuus ja halvin hinta. Tarjoajina oli tässäkin kolme yritystä.

– Siinä puhutaan karkeasti 1,4 miljoonan hankkeesta. Summa on talousarvion, lähes 1,5 miljoonan euron mukainen, eli raamissa ollaan, tekninen johtaja Marko Mäkinen selvittää.

Alue käsittää käytännössä koko Lamminniemen, Hirvitien ympäristön sivuteineen aina Kettutiehen ja Kauristiehen asti.

Viemärikaivuiden ohessa uusitaan tarvittavilta osin myös teiden rakenteita.

– Tarkoitus on, että valmista olisi vielä tänä vuonna. Sen näkee sitten, mitä urakkaneuvottelut tuovat tullessaan, Mäkinen jatkaa.

Joensuun koulun keittiön perusparannusurakkaa alkaa tehdä kesällä Rakennuspalvelu J. Tamminen, joka myös on paikallinen yritys. Perusteena jälleen kokonaistaloudellinen edullisuus eli halvin hinta.

Lisälistalta tekninen lautakunta valitsi Palvelukoti Tervaskannon hankkeelle rakennus- ja sähkötöiden rakennuttamisen valvontatehtäviin Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n.

Puitesopimus yrityksen kanssa oli laadittu ennalta jo helmikuusssa, mikä nyt helpottaa valintojen konkretisoituessa.

Myöhemmin Marko Mäkinen vie valintaan LVIAJ-töiden rakennuttamisen valvontatatehtävien tekijän, joista puitesopimuksen voitti VSP Finland Oy.

– Heiltä olen pyytänyt puitesopimukseen liittyen tarjoukset myös tähän hankkeeseen.

Sairaalatien rivitalojen rakennus A:n sekä huoltorakennuksen vesikatot korjataan. Urakoitsijaksi valittiin Someron Peltipinta Oy, joka teki ainoan tarjouksen.

A-rakennuksen vesikatto on tarkoitus korjata kesälomien aikana, sillä rakennuksessa toimii myös päivähoidon varahoitopaikka Varikset.

– Sen toimintaa pyritään haittaamaan mahdollisimman vähän, Mäkinen huomauttaa.

Uimahallin käyttövesiputkisto on tullut uusimisvaiheeseen. Niitä uusitaan osittain, sillä Marko Mäkisen mukaan rst-putkissa on ollut paljon pistesyöpymiä.

– Niitä on korjattu ja paikattu jo tässä aikojen saatossa. Työhön valittiin LVI-Palvelu Alanko & Salminen Oy. Työ on tarkoitus tehdä uimahallin kesätauon aikana.

Puistostrategiaan liittyen on asian tiimoilta käynnistämässä ideahaku.

– Tämän vuoden talousarvioon on merkitty 5 000 euroa kokeiluun, jossa asuinalueyhteisöt tai muut vastaavat voivat ehdottaa kehittämiskohteita, Marko Mäkinen kertoo.

– Vaihtoehtoina on kaksi menettelytapaa. Joko niin, että he itse toteuttavat kaupungin luvalla ja rahoituksella jotain. Tai niin, että kaupunki toteuttaa jotakin heidän ehdotuksensa perusteella.

Ideahaku on jo lähdössä liikkeelle. Sitä valmistellaan elinkeinotoimessa yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

– Webropolilla tehdään kysely, että mitä tehtäisiin, kuka toteuttaa, minne ja mitä. Katsotaan kustannukset ja mitä hyötyä hankkeesta on. Touko–kesäkuun vaihteessa tekninen lautakunta sitten päättäisi hankkeesta.

Marko Mäkinen huomauttaa, että idean toteutus olisi mahdollisesti vielä tämän kesän aikana.