Yhteys luontoon

0

Suomalaisilla on perinteisesti ollut kiinteä yhteys luontoon, mutta viime vuosikymmeninä yhä useampi suomalainen on vieraantunut luonnosta. Ruokatuotanto on ollut esillä ajankohtaisista syistä. Moni kuluttaja ei tule ajatelleeksi tai halua ajatella syömänsä ruuan alkuperää; ruoka ei tule kaupan hyllyltä vaan kasvien viljelyn ja eläinten kasvatuksen jälkiprosesseista.
Maaseutuympäristössä asuvilla yhteys luontoon ja eläimiin on usein tiiviimpi kuin isojen kaupunkien asukkailla. Maailman suurkaupungeissa asuvilla suhde luontoon voi olla kosketus kaupunkipuistoon.
Erämaaluonto ja luonnontilainen metsä alkaa olla Suomessa jo harvinaista. Metsä ja metsässä liikkuminen pelottaa monia; joku pelkää kyykäärmettä, joku eksymistä, joku petoeläimen kohtaamista. Etenkin pimeä metsä on monelle pelottava paikka.
Olen viime aikoina pohtinut paljon omaa luontosuhdettani opiskellessani luontoyhteysohjaajaksi.
Termi lienee melko vieras; kyse ei ole puiden halaamisen opettelusta vaan luontosuhteen löytämisestä, syventämisestä sekä hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisääntymisestä.
Luonnon hyvinvointia lisäävä voima on ikivanha totuus, joka on ollut keskeinen osa niin maailman eri mantereiden alkuperäiskansojen kuin muinaisten suomalaistenkin elämää ja selviytymistä.
Luonnon, etenkin metsän, hyvinvointia ja terveyttä lisäävistä vaikutuksista on paljon korkeatasoista tutkimusta ja tieteellistä näyttöä.
Metsässä oleskelu laskee verenpainetta ja sydämen sykettä sekä nopeuttaa stressistä palautumista. Metsän myönteiset vaikutukset näkyvät jopa varttitunnissa. Mitä pidempään metsässä oleskelee, sitä syvemmän terveyshyödyn saa. Leikkauksista toipuvien potilaiden toipumisen on todettu olevan nopeampaa niillä, jotka katselevat sairaalan sängystä joko luontomaisemaa, luontodokumentteja tai luontokuvia verrattuna vaikkapa tavallisia TV-ohjelmia katseleviin. Luonto todellakin parantaa.
Me suomalaiset olemme äärettömän onnekkaita, että meillä on mahdollisuus liikkua luonnossa, ilmaiseksi. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät Suomessakin, mutta meillä ei ole elämää uhkaavia myrskyjä, tulvia, maanjäristyksiä, myrkyllisiä eläimiä. Suomen luonto on suuri rikkaus ja voimavara, kaikkina vuodenaikoina ja kaikkine sääilmiöineen.

Päivi Arvonen

viestinnän ammattilainen, journalisti, valokuvaaja