Yrittäjyyskasvatus ja megatrendit

0
Yrittäjyyskasvatuksen aloitusluennolle saapui runsaasti opettajia ja yritysten henkilöstöä.

Teksti ja kuvat Timo Kalenius

Kiiruun koululla järjestettiin avoin yrittäjyyskasvatuksen tilaisuus, joka oli suunnattu opettajille ja somerolaisille yrittäjille. Tapahtuman tarkoituksena oli edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua koulujen ja yritysten välillä ja siten yhdessä jatkokehittää somerolaista yrittäjyyskasvatusta.
Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa.
Someron kaupunki on ollut mukana jo vuodesta 2014 alkaen yhtenä pilottikuntana Yes-verkoston (yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto) Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa maakunnallisessa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi hankkeessa. Toimintaa varten perustettiin Somerolle oma monialainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, jonka tavoitteena oli luoda toimivia malleja opettajille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi ja tueksi.
– Kehittämistiimiin kuuluu henkilöitä opettajakunnasta, hallinnosta, elinkeinotoimesta ja sivistyslautakunnasta. Tämänpäiväinen tilaisuus, joka käsittelee tulevaisuustutkimusta ja yrittäjyyskasvatusta, järjestetään ensimmäistä kertaa tämän muotoisena ja syynä siihen on, että olemme saaneet valmiiksi ehjän oppimispolun varhaiskasvatuksesta lukioon, kertoo projektisuunnittelijana toimiva Maarit Laurento.
– Tämän päivän tapahtumaan yrittäjät on kutsuttu mukaan ensimmäistä kertaa, jotta saisimme aikaan vuorovaikutusta ja ainakin iltatilaisuuteen heitä varmasti tuleekin, jolloin opettajat ja yrittäjät voivat vaihtaa ajatuksia ja tutustua toisiinsa. Tämä senkin vuoksi, että osa opettajista ei asu Somerolla ja välttämättä he eivät niin hyvin tunne Someron yritysmaailmaa, toteaa Laurento.
– Tavoitteena on myös löytää ne yritykset joihin opettajien olisi helppo olla yhteydessä ja kutsua heitä vaikkapa omille tunneilleen kertomaan yrityksestään ja sen toiminnasta sekä löytää ne yritykset joihin retket, vierailut ja tutustumiset olisivat mahdollisia, hän lisää.

Megatrendit ja tulevaisuutemme

Tilaisuuteen oli vierailevaksi luennoitsijaksi kutsuttu futuristi Elina Hiltunen, joka piti luennon pohjautuen juuri ilmestyneeseen uuteen kirjaansa Tulossa huomenna – Miten megatrendit muokkaavat tulevaisuuttamme.
Elina Hiltunen on futuristi, yrittäjä, tietokirjailija ja luennoitsija, jonka asiantuntemusalueina ovat erityisesti tulevaisuuden trendit ja teknologia. Hiltunen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden tohtori. Hän on erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja trendeihin.
Luennossaan Hiltunen kävi läpi 10 megatrendiä ja niiden vaikutuksia elämän eri osa-alueille. Esille nostettiin suuria globaaleja tulevaisuuden kysymyksiä ja sitä, miten ihmiskuntamme voi selvitä erilaisista suurista haasteista, joita on tulossa. Mikä on esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutus, luonnonvarojen riittävyys, digitalisaation tuomat muutokset ja haasteet sekä tekoälyn ja robotiikan tuleminen työelämään.
– Olen tullut kertomaan teille megatrendeistä ja koulutuksesta, mutta lähden käsittelemään koulutuksen tulevaisuutta niin, että katson ensin suuria maailman muutoksia ja sitten sitä, miten ne vaikuttavat työelämään ja työelämän muutoksiin, jonka jälkeen tarkastelen sitä mitä koulutustarpeita ne aiheuttavat.
– Koulutus on pitkälle tulevaisuuslähtöistä ja tämän vuoksi meidän tulee miettiä mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua ja sen mukaan kouluttaa niitä ihmisiä, jotka 7-vuotiaina lähtevät koulutielle ja saattavat opiskella 10–20 vuotta, jatkaa Hiltunen.
– Korona-aikakin on saanut ihmiset ajattelemaan tulevaisuuden työelämää ja mitä se oikeasti on ja voisiko tehdä jotain muutakin, kun opiskelullakaan saatu ammatti ei välttämättä ole se, jota loppuelämän ajan tehdään, vaan se voi olla ihan jotain muuta tulevaisuudessa.
– Yrittäjänä 15 vuotta itsekin toimineena voin sanoa, että se on todellinen koulu ja siihen liittyen on yksi asia mihin ei Suomessa ole panostettu ja jota toivoisi myös koulussa opetettavan enemmän eli esiintymis- ja viestintätaidot. Itsekin olen niitä joutunut paljon harjoittelemaan, jotta pääsin eroon esiintymisjännityksestä, toteaa Elina Hiltunen.
Kymmenen megatrendiä, jotka Hiltunen luennossaan kävi läpi ovat: ilmastonmuutos, väestönkasvu, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen, globalisaatio, vaurauden ja kulutuksen kasvu, epätasa-arvon kasvu, ekokriisi ja resurssien väheneminen, digitalisaatio sekä teknologian kehitys.