12 henkilöltä yhteismuistutus skeittiparkin paikasta

0
Skeittiparkki tulee varsinaisen torialueen ulkopuolelle. Sen on suunniteltu tulevan valmiiksi jo alkusyksystä.

Torille rakennettavasta skeittiparkista tuli kaupungille yksi muistutus, jonka takana oli 12 henkilöä.

Heistä oli yllättävää, että skeittiparkin rakentamista ei ole esitetty varsinaisille Puistostrategian alueille, vaan torialueelle.

Tuleva melu on siis väärässä paikassa. Muistuksen jättäneiden mielestä paikka torilla saattaa vaikeuttaaa isompien tilaisuuksien siellä järjestämistä.

Suurimpana ongelmana nähtiin kohtuuton yöaikainen häiriö, varsinkin yöaikainen. Kuultiin jo moottoriajoneuvojen yöaikainen pyöriminen uudella oleilupaikalla.

Kaupunki lupaa ottaa muistutuksessa esitetyt asiat mahdollisuuksien mukaanhuomioon. Skeittiparkki on suunniteltu torin varsinaisten myyntipaikkojen viereen. Jos enemmän tilaa tarvitaan, sitä saadaan torin vieressä olevalta parkkipaikalta.

Kaupungilla on järjestyssäännöt, jotka kieltävät häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan yöaikaan. Yleisen järjestyksen valvonta ja siihen kuuluvat valtuudet kuuluvat lain mukaan poliisiviranomaiselle.

Moottoriliikenteen lisääntymistä nykyisestä skeittiradan vaikutuksesta on vaikea arvioida. Kuitenkin skeittausta harrastavat henkilöt ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita, joten ainakaan autoliikenteen osalta liikenne torille ei oletettavasti tule lisääntymään.

Hankkeen kilpailutus päästään nyt käynnistämään.

– Paikka on ihan strategian mukainen. Lautakunta totesi, että se on paras. Ne ketkä asuvat lähellä naapureina, eivät valittaneet. Nämä asuvat kauempana, tekninen johtaja Marko Mäkinen katsoo.