55 000 euroa Someron koulukerhoihin

0
Kässäkerho on jo toiminut koulukerhona Joensuun koululla.

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto myöntää Someron kaupungille 55 000 euroa niin sanottuun Harrastamisen Suomen malliin. Sillä tarjotaan maksuttomia harrastuskerhoja lapsille ja nuorille lähinnä koulukerhoissa lukuvuonna 2022–2023.

Tarkoituksena on mahdollistaa yhä useammalle peruskoululaiselle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Ja jalkauttaa näin harrastustoiminta osaksi koulujen toimintaympäristöä.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu syrjäytymisen ehkäisy, yhteisöllisyys ja ystävystyminen.

Kuluvalla kaudella Somerolla on toiminut Harrastamisen Someron mallilla esimerkiksi ruoanlaitto-, käsityö- ja luontokerhot. Harrastuskerhoja on tarjottu 1.–9 luokkalaisille.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14,5 miljoonaa euroa 235 hakijan kesken. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2022 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,3 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2022−2023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta.

Aluehallintovirastot myöntävät avustusta kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat olla myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.