Isot hankkeet keskustan jätevesien puhdistamiseksi

0

Someron Vesihuolto Oy ja Someron Lämpö Oy ovat 27.6. asti ilman toimitusjohtajaa, jonka jälkeen uusi toimitusjohtaja Pekka Alisaari Somerolta aloittaa työssään.

Yhtiöiden edellinen toimitusjohtaja Kalle Maaranen lopetti Somerolla noin kuukausi sitten, siirtyen Etelä-Savon Ely-keskuksen palvelukseen. Maaranen oli Somerolla töissä reilu kaksi vuotta, syksystä 2019 saakka.

Uuden toimitusjohtajan aloitukseen asti yhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Someron Talkkari Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Raitanen.

Riittävän osaamisresurssin saamiseksi on neuvoteltu osapuolten välille konsernin sisäinen ratkaisu. Kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen antaa yhtiöille tarvittavaa asiantuntija-apua, jonka määrä ylittää normaalin konserniyhteisöjen välisen yhteistyökäytännön mukaisen käytännön.

Marko Mäkinen joutuu toimimaan yhtiöiden tehtävissä soveltuvin osin myös virka-aikana ja saa yhtiöiltä korvauksen. Tehtäviä ovat muun muassa hankkeisiin liittyvät kokoukset. Mäkisen palkkaa teknisen johtajan tehtävien hoitamisesta ei ole tarkoitus alentaa.

Miljoonaluokan hanke

Vesihuollossa kiireellisimmät asiat ovat Someron jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä siirtolinjoihin liittyvät hankkeet. Mäkisen mukaansuunnitelmat puhdistamon saneeraamiseksi on tehty. Vesihuollon hallitus käsitteli niitä ja hanketta eilen torstai-iltana, jolloin tämä lehti oli jo painettu.

– Käsitykseni mukaan puhdistamon saneeraus on tarkoitus aloittaa tänä vuonna, mutta asiasta päättää yhtiön hallitus. Hintoja on kyselty, Mäkinen kommentoi.

Kiireellisinä odottavien töiden listan siirtolinja koskee Akustinpuistosta kohti puhdistamoa rakennettavaa uutta linjaa, joka alittaa Kirkkojärven.

– Siitä on jo käyty urakkaneuvottelut ja se on lähdössä liikenteeseen. Sinne tulee yksi putki lisää.

Vesihuollon toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan Kimmo Raitasen mukaan tarjouksia jätevedenpuhdistamon saneeraamisesta on saatu, ja kilpailutusta hoitaa konsultti. Kaikkiaan kyseessä on yli miljoonaluokan hanke.

Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen rakennuttamisen käynnistäminen on haastavaa ja kustannukset edelleen nousussa. Takaraja saneerausten käynnistämiselle on olemassa. Jotain on tehtävä, jotta puhdistamo voi alittaa nykyiset ympäristönsuojelumääräykset.

Viemäriverkoston vuotovedet ovat yksi ongelma. Siihen paneudutaan laajentamalla hulevesiverkostoa.

Ohijuoksutuksia Akustin pumppaamolta pyritään saamaan hallintaan rakentamalla Kirkkojärven alittava uusi putkiyhteys.

Lämpö Oy:n puolella kiireellisimmät asiat ovat Tervaskannon uudisrakennustontin kaukolämpölinjan siirto, sekä kesällä alkavaksi suunnitellut Rinnetien ja Pääskytien kaukolämpölinjan saneeraukset.

Kyseiset hankkeet kytkeytyvät oleellisesti myös kaupungin omiin hankkeisiin ja niiden onnistuminen on Marko Mäkisen mukaan kriittisen tärkeää.

Vesihuolto ja Lämpö ovat Someron kaupungin omistamia tytäryhtiöitä.

Toivottavasti tulee tarjouksia

Tulevan Tervaskannon palvelutalon tontilla olevan kaukolämpölinjan siirto tulisi Mäkisen mukaan olla valmis heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

– Tavoitteena on, jos kaikki menee hyvin, aloittaa heti seuraavalla viikolla työt palvelukeskuksen saamiseksi. Toivottavasti saadaan urakkatarjouksia. Tarjousaika päättyy 6. kesäkuuta. Katsotaan, mikä on hintalappukin, Mäkinen luotsaa.

Tontilla nykyisellään oleva sorapintainen kevyen liikenteen väylä olisi jäämässä tulevan palvelutalon alle. Se linjataan paikkaan, jonne kaivetaan myös kaukolämpöputki.

Rinnetien ja Pääskytien linjasiirtojen siirtämistä on vielä tarkoitus pohtia. Kustannukset eivät saisi karata. Kohteisiin on samaan kaivantoon tulossa hulevesiverkko sekä kaukolämpölinja.