Kehitettävä uusia malleja maaseudun liikenteeseen

0

Käytössä oleva maaseudun julkinen liikenne, kuten palveluliikenne, ei täytä kaikkia liikkumistarpeita.
Minimi, kuten lääkäri- ja kauppa-asioinnit onnistuvat, mutta kulttuuri- tai kyläilymatkat edes lähelle tai varsinkaan muille paikkakunnille eivät onnistu. Olemattomat tai hankalat kouluvuorot vaikeuttavat koululaisten elämää.
Pienemmiltä paikkakunnilta ei ole yhteyksiä naapurikaupunkeihin tai kuntiin. Maalla asuvienkin pitää voida laajentaa elämänpiiriään. Myös maalle pitää voida matkustaa. Vapaa-ajanviettäjät, monipaikkaiset asukkaat ja sukulaisiaan tai ystäviään tapaamaan tulevat tarvitsevat liikenneyhteyksiä.
Tärkeää olisivat kunnittaiset tietopankit, joista löytyy kaikki liikkumista mahdollistava kimppakyydeistä paikkakunnan aikatauluihin, yhteyksiin ja takseihin.
Toivomme, että esimerkiksi ministeriöt, Kuntaliitto ja yliopistot kehittäisivät uusia liikkumistapoja paikallisesti toteutettaviksi paremman liikkeelle pääsyn takaamiseksi ja maalla asumisen mahdollistamiseksi.
Olemme tehneet asian vauhdittamiseksi edellä olevan aloitteen Keskustan Lappeenrannan puoluekokoukselle.

Pohjois-Someron Keskustanaiset ry