Lukion liikuntakokeilu on herättänyt kiinnostusta

0

Someron lukion on syksyllä käynnistyvään liikuntakokeiluun on hakenut oppilaita. Opiskelijan on mahdollisuus saada urheiluvalmennusta osana lukio-opintojaan 2–3 viikkotuntia. Opinnot sisältävät sekä lajivapaata että lentopalloon keskittyvää valmennusta. Sivistyslautakunta päätti lisätä lajeihin vielä myös koripallon.

Esimerkiksi lentopallovalmennuksen on tarkoitus ensisijaisesti tukea lentopalloharrastusta. Pelaaminen seurassa ei ole vaatimuksena opintojaksoon osallistumiselle, vaikka opintojakso toteutetaan yhteistyössä Someron Pallon kanssa.

Ensi syksynä Someron lukioon ensisijaisesti hakeneista 14 on ilmoittanut olevansa kiinnostunut suorittamaan urheiluvalmennusopintojakson ja kaksi lentopallovalmennusopintojakson. Opintojaksot tarjotaan myös lukion kakkosvuosikurssilaisille ja abiturienteille.

Nykyään lukion jälkeisiin korkeakouluopintoihin haetaan suoraan ylioppilastodistuksella ja pääsykokeita tehdään enää vähemmän. Tämä kehitys on korostanut ylioppilaskokeiden merkitystä ja vaikuttaa paljon opiskelijoiden valintoihin lukioaikana ja täten vähentää kiinnostusta taito- ja taideaineisiin.

Sivistyslautakunnan mukaan opiskelijoiden liikkuminen tukee opiskelua ja liikuntakokeilulla voidaan edesauttaa sitä, että urheilua harrastavat nuoret suorittavat Somerolla lukio-opintonsa. Kokeilulla toivotaan myös olevan vaikutusta Someron lukion vetovoimaisuuteen ja lisäävän lukion opiskelijamäärää.

Valtakunnallisten opintojen lisäksi Someron lukiossa on mahdollista suorittaa myös runsaasti lukion omia kursseja, kuten draama, musiikki, kuvataide ja liikunta. Somerolla pystyy lisäksi suorittamaan lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, teatteritaiteessa ja liikunnassa.

Jatkossa lukion markkinoissa tullaan nostamaan esille niin liikuntakokeilua kuin vahvaa karonkka-, kulttuuriperinnettä.