Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Somero saa siitä potista 30 000 euroa.

Avustusta myönnettiin yhteensä 224 hakijalle. Myönnetyt avustukset käytetään kunnissa etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 30 000 euroa. Myönnetyllä summalla katetaan kaikkiaan yli 500 henkilötyövuotta.

Etsivä nuorisotyö on kasvatus- ja kohtaamistyötä nuoren kasvun tukena. Etsivä nuorisotyö varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin.

Työssä kohdataan 15–28-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Työ on aina nuorelle vapaaehtoista ja perustuu nuoren omiin tavoitteisiin.

Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla hänelle tärkeissä vaiheissa ja niin kauan kuin hän tarvitsee. Työn tavoitteena on vahvistunut nuori, joka kokee selviävänsä erilaisissa tilanteissa ja on tyytyväinen omaan elämäänsä.

”Olen saanut apua monessa asiassa ja mieleni on luottavaisempi, kun minua autetaan. Olen todella kiitollinen, että tällaista palvelua on olemassa. Minulla on huomattavasti varmempi olo tulevaisuuden suhteen, kun voin luottaa, että apu on aina lähellä ja minun toiveitani kuunnellaan sekä kunnioitetaan.” (Lähde: Sovari 2020 -kyselyn tulokset, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.)