Ukrainalaiset lisäsivät oppilasmääriä – Joensuun koululle lisätila parakkiin

0

Valmistava esiopetus tarvitsee kouluihin tulleiden ukrainalaisten oppilaiden myötä lisätilaa.
Kiiruun koululle sijoittuu ensi lukuvuotena kaksi opetusryhmää. Toinen on yläkoulun ryhmä, jonka opetustilana toimii kiinteistön nuorisotila, ja toinen opetusryhmä on mahdollisesti TUVA-koulutuksen ryhmä, mikä toimii lukion tiloissa.
Someron lukioon tultanee perustamaan tilapäinen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) ensi lukuvuoden ajaksi. Koulutuksen järjestämistä selvitetään parhaillaan.
Alakoulujen ryhmille tarvitaan lisätilaa, koska Joensuun koulussa ei ole yhtään vapaata luokkahuonetta.
Uutta tilaa tehdään parakkiin, jonne sijoitetaan kaksi luokkahuonetta. Sitä ei ole vielä päätetty mitkä ryhmät parakkiin sijoitetaan – ei siis välttämättä ukrainalaisten opetusta.
Sivistyslautakunta esittääkin nyt kaupunginhallitukselle ja edelleen tekniselle lautakunnalle lisätilan hankkimista siten, että tilat ovat opetuskäytössä koulujen alkuun mennessä.
Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo, että arvion mukaan opetustilojen tekniikkaan tarvitaan noin 15 000 ja kalusteisiin noin 20 000 euroa.
Opettajia tarvitaan neljä ja koulunkäynninohjaajia kolme. Henkilökustannukset ovat arviolta yhteensä tänä vuonna noin 185 000, mistä lukion osuus on arviolta 35 000 euroa.
Sivistyslautakunta esittääkin, että kaupunginvaltuusto myöntää 220 000 euron lisämäärärahan valmistavan esiopetuksen henkilöstökuluihin ja opetustekniikkkaan, laitteisiin ja kalusteisiin.
Somerolle perustettiin ensimmäistä kertaa valmistavan opetuksen (VALMO) opetusryhmiä tänä keväänä, kun pakolaiset saapuivat.
Vastaanottokeskuksen asiakkaista perusopetuksen on Somerolla aloittanut yhteensä 45 lasta ja nuorta.
Nykyisen oppilasmäärän perusteella opetusryhmiä on ensi lukuvuonna neljä.
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu 7–17-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen ryhmässä aloittamiseksi. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.
VALMO-opetuksen valtionavustus on 1339,45 euro oppilasta kohden kuukaudessa korkeintaan kymmenen koulukuukauden ajalta.