Korkean korjausvelan kiinteistöjen kohtaloita ruvettava ratkaisemaan

0

Teknisen puolen tämän vuoden toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu kaupungin omistamien, korkean korjausvelan omaavien kiinteistöjen tulevaisuus. Asia ratkaistaan kiinteistöstrategian pohjalta.

Lista näistä kohteista on tehty alunperin 2018 ja sitä on päivitetty hiljattain vasta parisen viikkoa sitten. Teknisen johtajan Marko Mäkisen mukaan listalla on paljon kohteita, joilla on korjausvelkaa.

– Kiinteistöstrategia on valmistunut nyt helmikuussa ja kävin sen läpi kaupunginjohtajan kanssa. Vien kiinteistöstrategian sekä lautakunnankin jo näkemän kiinteistösalkutuksen hyväksyttäväksi. Ne kulkevat käsi kädessä.

Mäkinen katsoo, että kun hyvinvointialue lähtee liikenteeseen, joudutaan käsittelemään mitä millekin kiinteistölle ruvetaan tekemään, missä vaiheessa ja mitä toimenpiteitä.

Tätä työtä on jo tehty. On esimerkiksi purettu Jauhetalon takana olevat rakennukset, Kilpelä mukaan lukien.

– Kiinteistöihin, joita halutaan säilyttää, kuten kaupungintalo, Sairaalatien rivitalot ja niin edelleen, on puolestaan tehty investointeja.

Tulevat toimenpiteet, mahdolliset purkamiset tai edelleen myynnit, kohdentuvat Mäkisen mukaan ensi vuoteen eli soten tulon jälkeen.

– Silloin ruvetaan miettimään, mitä millekin kiinteistölle tehdään.

Kiinteistöt pitää myös kaikki yhtiöittää.

– Ensi kokouksessa tulen esittämään, että kaupungin sisäisen vuokran mallien laskentatapaa tullaan muuttamaan sen mukaiseksi, kuin on valtion tämän hetken asetus. Se tuli huhtikuun alussa määriteltäessä hyvinvointialueiden vuokria.

Mäkinentulee esittämään, että samainen malli tehdään kaikille Someron kaupungin kiinteistöille.

– Se on lähempänä markkinaehtoista vuokraa. Elikkä aikanaan jos käy niin, että hyvinvointialue sen neljän vuoden aikana, kolmen plus yhden vuoden päästä sanookin, että he eivät enää tarvitsekaan niitä kiinteistöjä, niin meillä vuokratasot vastaavat markkina-arvoa.

Tällöin kiinteistöt ovat tavallaan vuokrattavissa tai myytävissä oikeilla, todellisilla hinnoilla. Kyseessä on jonkin kaltainen varotoimenpide.

–Tällä hetkellä numerot perustuvat kirjanpitoarvoihin, eivät ne ole todellisia arvoja. Jatkossa kaikki uuden sisäiset vuokrat tulevat perustumaan todellisiin kustannuksiin. Eli rakennuksen tekniseen arvoon sekä myöskin todellisiin rakennuksen ylläpitokustannuksiin.

Menettelyn tuloa on Mäkisen mukaan vatvottu jo useamman vuoden ajan. Nyt se tulee käsiteltyä samassa yhteydessä, kuin tulee hyvinvointialue.

Mäkisen suunnittelema periaate menee lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen. Uudet vuokrat käsitellään syksyllä elokuussa, mikäli hallitus hyväksyy Mäkisen esittämän periaatteen.