Kuntouttavan työtoiminnan työpajat siirtymässä hyvivointialueelle

0

Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelman yhteydessä on tullut tehtäväksi merkittävä linjaus työllisyydenhoidon sekä työpajatoiminnan jatkosta.

Hyvinvointialueelle siirrettäväksi on esitetty aiemmin kuntouttavan työtoiminnan osalta ainoastaan työikäisten palveluohjaajan virka. Työpajojen, Jukola ja Tehdaskujan työpajaohjaajien osalta on jääty odottamaan valtakunnallista sekä alueellista linjausta työpajatoiminnan organisoimisesta hyvinvointialueelle.

Kaupungin työpajat ovat toteuttaneet hyvin työmuotoista työtoimintaa palkkatukityöllistämisen avustuksella. Toimintamalli poikkeaa perinteisistä työpa- joista siten, että toiminta on laajempaa.

Kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityö ovat muodostaneet kokonaisuuden, joka on mahdollistanut Ecotekolan kierrätystoiminnan (tavaran vastaanotto, entisöinti, kierrätys ja myymälätoiminta) sekä kaupungin sisäisten palveluiden tuotannon (muun muassa kuljetuspalvelut, rakennus- ja korjaustyöt, piha- ja puutarha-alueiden hoito).

Kuntouttava työtoiminta siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna hyvinvointialueelle ja palkkatukityöllistäminen jää muiden työllisyyttä edistävien palveluiden lisäksi kaupungille. Vaihtoehtoina on arvioitu joko työpajojen jäämistä kaupungille, niiden siirtymistä hyvinvointialueelle tai työpajatoiminnan jatkamista yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön muodossa.

Lisäksi on ollut esillä vaihtoehto konsortiomallista. Siinä hyvinvointialue jalkauttaa kuntouttavan työtoiminnankunnan tiloihin. Kunta tarjoaa tilat sekä tiloissa mahdollisesti olevat muut resurssit kuten laitteet tai koneet. Rahaa ei liiku.

Perusturvalautakunnassa Kirsti Kurki (ps.) esitti konsortiomallia, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana.

Perusturvalautakunta päätyi esittämään kakkosvaihtoehtoa. Siinä henkilöstö, irtaimisto, omaisuus ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueelle ja myös kustannusvastuu siirtyy sille.

Plussapuolta edustaa myös se, että vaihtoehto edellyttää uuden työpajaohjaajan palkkaamista myymälään sekä vastaavan työpajaohjaajan nimeämistä, mikä vähentää palkkatukimäärärahoja noin 50 000 euroa. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen jatkaminen on mahdollista.

Negatiivisena puolena lautakunta näkee, että toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen ei enää pelkästään kaupungin päätettävissä, vaan edellyttää hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.

Toimintatuotot arvoidaan 197 000 euroksi, toimintakulut 642 000 euroksi, jollloin toimintakate olisi 445 000 euroa miinuksella.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokinin mukaan Somerolta voidaan tehdä yhteistyötä asiassa muuallekin.

– Asiakasohjauksia voi tulla tänne hyvinvointialueen kautta myös muista kunnista. Voidaan hyödyntää Somerolla olevia hyviä resursseja, hyviä tiloja laajemminkin.

Palveluja nyt esitetään nyt 30.6. mennessä siirrettäviksi. Ei kuitenkaan ole päätöksiä siitä, mitä hyvinvointialueen hallitus päättää.

Kaupunginhallitus päättyi eilisiltana omalta osaltaan työpajojen siirtoon. Ehdotuksena oli, että se antaa johtaville viranhaltijoille toimiohjeen ehdottaa työpajojen (Jukola ja Tehdaskuja) työpajaohjaajien, irtaimiston, omaisuuden, sopimusten sekä toimitilojen siirtoa hyvinvointialueelle.

Lisäksi ehdotuksena oli, että hallitus hyväksyy työllisyyden edistämisen toimenpideohjelman ja antaa sen toimialojen toteutettavaksi. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että ohjelman luonteen ja hallintosäännön perusteella vuoksi ei ole tarpeen saattaa sitä valtuuston hyväksyttäväksi.