Lisää uskottuja miehiä

0

Maanmittauslaitos on esittänyt toivomuksen, että kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä voisi olla lukumääräisesti enemmän. Syynä on toimitusten pitämisen mahdollistaminen, jos uskotuilla miehillä on esteitä saapua paikalle.

Työesteiden vuoksi eroa hakeneen Outi Laineen (kesk.) tilalle valittiin kaupunginvaltuustossa Marianna Vaha (kesk.).

Vahan lisäksi uusina uskottuina miehinä valittiin, toivomuksen mukaisesti Kari Ahlbom (kesk.), Minna Kotti (sd.), Sini Kylämäki (ps.) ja Ilkka Suominen (kok.)

Lokakuussa 2021 valtuustossa valitut muut uskotut miehet jatkavat edelleen luottamustoimessaan. He ovat Raila Hakamäki (sd.), Mikko Lemberg (sd.), Laura Nuotio (kok.) ja Tapio Vihersola (ps.).