Pohdiskelua oikeasta puun hinnasta

0

Valtuutettu Jaakko Salo (ps.) kyseli valtuustossa kaupungin metsämyynnin politiikan perään.

– Viime vuonna puuta oli myyty 5 660 mottia puuta ja on ollut merkittävä määrä harvennusta. Järeätäkin puuta oli kaupoissa paljon, mutta keskihinta oli 45 euroa/motti.

– Kyseessä on viime vuoden hintatasoon nähden aika naurettava hinta. Ketä näitä puukauppoja tekee, ketä valvoo? Muistutan, että puukaupassa on pitkä tiliväli, siinä ei kannattaisi paljoa hölmöillä, Jaakko Salo suomi kaupantekoja.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen vastasi, että Metsänhoitoyhdistys toteuttaa operatiivisesti puunmyyntiä. Sopimuksista on päättänyt kaupunginhallitus ja valinnut ostajat tarjouspyyntökilpailujen pohjalta.

Salo vaati, että asiaa hoitava henkilö pitää ehdottomasti ottaa puhutteluun.

– Paras hinta tulee ottaa myös kaupungin puista. Ne ovat tavallaan kaikkien puita.

Valtuutettu Mikko Virtanen (kesk.) katsoi järkevimmäksi sen, että kaupunki myisi metsäyhtiölle ainoastaan tukkipuun.

– Hakkuutähteet, lahopuu ynnä muu menisi Someron lämpöyhtiölle. Lämpöyhtiön jäsen tietää, että sillä olisi lämmittänyt jo hyvän tovin, Virtanen ehdotti.

Mirja Rouhiainen (kesk.) ihmetteli, mitä tarkoitetaan kehnon keskihinnan saamisella.

– Riippuu varmaan siitäkin, mihin vuodenaikaan kauppaa on tehty. Täytyy olla hyvät hermot, jos ajattelee hinnan sieltä nousevan. Mutta tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Joskus voi käydä niin, että loppuvuodesta saadaan paremmat hinnat. Ehkä se kertoo kysyjän, kaupungin onnistumisesta paremminkin, Rouhiainen päätteli.

Valtuutettu Ismo Valve (sd.) ehdotti, että kun sopimukset tehdään yhtiöiden kanssa pitkäksi aikaa eteenpäin, niin voitaisiinko niitä purkaa kesken ja pyytää sitten kovempaa hintaa, kun puunhinta on noussut.

Jani Kurvinen totesi vastauksenaan Valveelle, että mikä on pitkä aika.

– Kaupungin tarjouspyynnöt ovat vuosittain. Puukaupassa en pidä sitä kovin pitkänä aikana, Kurvinen totesi.

Matias Mäkinen (ps.) totesi tuonnin nyt raahanneen.

– Jos jaksaa nyt odottaa, niin kyllä kaupungillekin hinta tulee nousemaan.

Markku Mäki-Teeri arveli, että puun keskihinta ropsilla ja harvennushakkuissa ei välttämättä ole korkea. Hän pohti, että tuskin hinnoissa on vikaa, ne kuitenkin ovat tarjouksia.

– Voi tietysti olla myymättäkin ja odottaa parempaa hintaa, Mäki-Teeri ehdotti.

Kurvinen huomautti, että Metsänhoitoyhdistyksen kaupunginhallitukselle antamien selvitysten mukaan kaupunki saa vuosittaisissa kauppahinnoissa parempaa hintaa kuin somerolaiset isännät.

– Se perustuu volyymiin. Siitä en osaa sanoa, mitä ovat olleet viimeisen kaupan metsälöt näissä hakkuukohteissa. Olen nähnyt kaupunginhallituksen selvityksen, että ne tarjoukset mitä kaupunki on saanut, ovat olleet hyviä.