Salo ympäristöterveydenhuollon vastuukunnaksi

0

Soten myötä loppuu yhteistyö Someron ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kesken. FSHKY:n, alun perin Forssan seudun terveyden- huollon kuntayhtymä FSTKY:n kanssa yhteistoiminta-alue on ollut voimassa vuodesta 2013 asti. Takaraja on ensi vuoden vaihde.
Somero on käynyt neuvotteluja yhdessä FSHKY:n terveysvalvonnan johtajan Leena Haimin kanssa Someron alueen palvelujen järjestämisestä. Neuvotteluja on käyty erikseen Liedon kunnan kanssa, jossa yhteistoiminta-alueessa ovat mukana Liedon lisäksi Aura, Kaarina, Loimaa, Kemiönsaari, Koski TL, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, ja Sauvo; sekä toisaalta Salon kaupungin kanssa.
Neuvotteluryhmän näkemykseksi tuli, että Someron tulisi järjestää alueensa palvelut ensi vuoden alusta lukien ensisijaisesti Salon kaupungin kanssa. Perusteena muun muassa, että nykyiset toimintakäytännöt Salon ja FSHKY:n ympäristöterveydenhuoltojen välillä ovat yhtenevämmät kuin Liedon ja FSHKY:n ympäristöterveydenhuoltojen välillä.
Palkkaharmonisoinnin vaikutukset olisivat Salon ja Someron välisessä yhteistyössä pienemmät, ja nämä kaupungit ovat tehneet yhteistyötä jo ennen vuotta 2013 esimerkiksi eläin- lääkäripäivystyksessä sekä laboratoriopalveluiden osalta.
Alustavien laskelmien perusteella vuoden 2021 tilinpäätösluvuilla Someron osuus yhdistetystä toiminnasta olisi noin neljännes ja Salon osuus kolme neljäsosaa. FSHKY:lle Someron osuus ympäristöterveydenhuollon palveluista oli noin 380 000 euroa.
Varsinais-Suomen alueella on eriytetty pieneläinpäivystys. Someron liittyminen Salon ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen edellyttää neuvottelua pieneläinpäivystyksen osalta, sillä nykyään Someron pieneläinpäivystys hoituu osana FSHKY:n päivystystä, joka kattaa sekä pienet että isot eläimet. Päivystysalueen laajenemisesta mahdollisesti aiheutuva lisäkustannus peritään Somerolta.
Tarkoituksena on, että Salon ja Someron kaupungit tekevät valtuustoissaan jo kesäkuussa samansisältöiset periaatepäätökset yhteistoiminnan aloittamisesta. Osajäsenyys Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän loppuu.
Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä.
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakkalain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.
Salossa ympäristöterveydenhuollon henkilökuntaan kuuluu nyt ympäristöterveyspäällikkö, viisi terveystarkastajaa, kolme eläinlääkäriä, valvontaeläinlääkäri ja toimistosihteeri.
Someron alueen toiminnan siirtyessä Salon järjestettäväksi, vahvistuu myös Salon alueen henkilötyövuosimarginaali suotuisasti suhteessa 10 henkilötyövuoden vaatimukseen, kun FSHKY:ltä siirtyisi Salon ympäristöterveydenhuollon organisaatioon kaksi eläinlääkäriä ja yksi terveystarkastaja.