Satsauksia lasten kulttuuriin

0
Kolmeen otteeseen tanssinsa esittäneitä Kesäkulkureita kävi katsomassa Kiiruun puistossa kuutisenkymmentä ihmistä. Päivän ensimmäisissä esityksissä oli kummassakin parikymmentä lasta ja viimeisimmässä suunnilleen saman verran aikuisia. Someron Suviheinäviikkoihin kuuluneen esityksen tarjosi Someron Kulttuuri ry. lapsille järjestettiin samalla työpajoja.

Valtuusto päätyi ojentamaan 10 000 euron vuosipanoksen lastenkulttuuriavustuksia varten. Rahaa maksetaan kuluvan vuoden talousarviossa sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmien mukaisesti, kaikkiaan kolmen vuoden aikana.

Someron Kulttuurin käyttöön osoitettavilla varoilla järjestetään korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja työpajoja lapsille ja nuorille. Tarkoituksena on vuosittain järjestää ammattitasoisesti järjestetty lastenkonsertti sekä teatteri- että tanssiesitys.

Menot katetaan Marja-Liisa Mäkelän kaupungille testamenttaamista perintövaroista. Niitä on sivistystoimella käytettävissä 149 357 euroa.