Skeittiparkin tarjous on kallis – Rakentaminen siirtyy ainakin vuodella

0
Skeittiparkin on suunniteltu näyttävän tältä.

Skeittiparkin rakentamista varten saatiin yksi tarjous. Se kuitenkin ylittää teknisen johtajan Marko Mäkisen mukaan ”huomattavasti” talousarvioon budjetoidun summan. Skeittiparkin rakentamiseen oli tälle vuodelle varattu 40 000 euroa.

– Tulen esittämään lautakunnalle, että skeittiparkin rakentaminen käsittellään uudelleen vuoden 2023 budjetin laadinnan yhteydessä, Mäkinen toteaa.

Hanke viivästyy. Pitkään odotetun rakentamisen piti alkaa mahdollisesti jo kesäkuussa.

Skeittiparkin suunnitelmat laati Rujo Skateparks Oy, yhteistyössä paikallisten harrastajien ja käyttäjien sekä heidän edustajiensa kanssa, joiden mukana on myös Someron nuorisotoimi.

Hankkeesta tuli yksi muistutus. Lautakunta päätti, että siinä esitetyt asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.