Tervaskannon rakentaminenvähintäänkin viivästyy- vaarana jopa jäädä rakentamatta

0

Uuden palvelutalo Tervaskannon rakentamisurakkaan ei tullut määräaikaan mennessä, kuuden viikon aikana yhtäkään tarjousta. Jaetussa urakassa saatiin tarjoukset vain putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, sprinkleri- ja rakennusautomaatiopyyntöihin, mutta niillä ei ole tekoa ilman itse rakentamiskohdetta.
Maailmanpoliittinen tilanne ja hintojen nousu eivät siis vaikuttaneet kaikkiin rakennusalan toimijoihin samalla tavoin, koska tarjouksia kuitenkin tuli. Tekninen johtaja Marko Mäkinen arvioi seikan johtuneen siitä, että tarjoukset oli pyydetty indeksiin sidottuna, mikä yhtenä osatekijänä pelasti tilannetta.
– Se, ettei indeksi auttanut rakentamisen urakoissa viittaa siihen, että urakoitsijoilla on tällä hetkellä töitä. Näin voi rakennusalaa koko ajan seuranneena olettaa.

Pyyntö lähti Aralle

Mäkisen seuraava pelattava kortti on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralle tekemä pyyntö aloittaa neuvottelumenettely.
Neuvottelumenettelyssä kaupunki kilpailutuksen sijasta neuvottelee ehdoista ja hinnoista valitsemiensa urakoitsijoiden kanssa. Tähän riittää Mäkisen mukaan minimissään yksikin rakennusfirma. Neuvottelumenettelystä päättää tekninen lautakunta toivon mukaan ensi viikolla.
– Menettelyssä hintalappua ei tavallaan tiedä, kuten ei tiedä lopullisesti myöskään indeksiin sidotussa kilpailutuksessa. Hankintalaki ei käsittääkseni kiellä neuvotteluja vain muutamankin kanssa. Tarjoushinnan laskeminen kohteesta on kuitenkin aika työläs. Siinä menee useita viikkoja, josta ei suoraan saa korvausta.
Marko Mäkinen joutuu nyt odottamaan Aralta vastausta. Sen jälkeen on kyseltävä yrityksiltä, ketkä ovat halukkaita tarjoamaan hintaa.
– Toivotaan, että Aran vastaus saadaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Posti ja kysymys sinne meni maanantaina. Pitää vielä soitella perään.

Toteutuuko hanke?

Tässä samassa lehdessä valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) jo ennakoi palvelutalon saattavan kokonaan jäädä toteutumatta, viitaten viivytyksiin valmisteluvaiheessa.
– Näin se on. Jos minultakin asiaa kysytään, niin ei tämän rakentaminen niin varmaa ole.
Kun rakennusurakkaa ei saatu, viipyy rakentamisen aloitus Mäkisen näkemyksen mukaan kuukausia, mahdollisesti syksyyn asti. On odotettava Aran vastausta neuvottelumenettelyyn, minkä jälkeen Someron pitää saada ensisijaisen neuvottelumenettelyn kautta tarjoushinta urakoisijalta. Siihen menee useampi viikko.
– Vastaan tulee kesä ja kesälomat. Vasta kun olemme saaneet tarjoushinnan urakasta, pääsemme laittamaan Aran paperit vetämään. Siellä käsittely menee yli heinäkuun. Aloitus menee syksyyn, veikkaan syyskuun alkua.
Tähän mennessä tulleet tarjoukset ovat voimassa viime maanantaista kolme kuukautta. Mäkinen huomauttaakin, että ikinä ennen häntä vastassa ei ole ollut yhtä monta epävarmuustekijää, joihin ei nyt voi vastausta antaa. Tilanne on erikoinen, voi tapahtua mitä tahansa.
– Tässä on aika monta kysymysmerkkiä. Tulee sekin vastaan, että mikä hintalappu on. Ara voi siinä kohtaa sanoa, että hanke on liian kallis. Sitä en tiedä, voisiko hyvinvointialue tulla mukaan asiassa, tai mitä sosiaali- ja terveysministeriökin loppu viimeksi hankkeesta sanoo.
Mahdollista on sekin, että Ara omalta osaltaan hyväksyisi kustannukset, jotka kuitenkin mahdollisesti olisivat korkeammat kuin Somerolla on talousarvioraamissa hyväksytty. Silloin asian kanssa pitää mennä valtuustoon.
Jo pelkästään syksyllä aloittaminen on kalliimpaa rakennusfirmalle kuin alkukesä, mikä sekin voi vaikuttaa mahdollisesti saatavaan neuvottelutarjoukseen.
Tervaskannon kustannusarvio on 9,45 miljoonaa euroa, mistä rakennurakan osuus on 6,8 miljoonaa. Toteutuessaan Aran avustus olisi 40 prosenttia.