Tilakeskuksen päällikön valinnasta tuli kantelu

0

Tilakeskuksen päällikön virkaa hakenut Urpo Otsola , 61, on tehnyt valinnasta kantelun aluehallintovirastoon.

Otsola on vaatinut myös Someron teknistä lautakuntaa kumoamaan valintapäätöksen. Otsolasta lautakunta on toiminut lainvastaisesti ja virheellisesti.

Kaikki päällikön virkaa hakeneet ovat täyttäneet Otsolan mielestä viran kelpoisuusvaatimukset.

Avi on pyytänyt kaupunginjohtaja Sami Suikkaselta , hallintojohtaja Hanna Saarnilta ja tekniseltä johtajalta Marko Mäkiseltä selvitystä kantelun johdosta. Selvityspyyntöön pitää vastata elokuun loppuun mennessä, mutta Mäkisen mukaan siihen voidaan saada myös lisäaikaa.

– Asiat selvityspyynnössä ovat pitkälti samoja, joita hän vaati oikaisuvaamuksessa, Mäkinen toteaa.

Otsolan mukaan valintatyöryhmän haastelussa 31.3. häneltä kysyttiin, ” Mitä aion tehdä, kun täytän 65 vuotta? ”. Haastattelussa 3.5. häneltä kysyttiin, ” Missä näen olevani 5 vuoden kuluttua? ” Otsola huomauttaa olevansa 61-vuotias, ja kokeneensa itseensä kohdistunutta, iästä johtuvaa syrjintää.

Lautakunnan vastaus on, että kysymys esitettiin iästä riippumatta kaikille hakijoille. Tarkoituksena oli selvittää sitoutumista organisaatioon. Auki olevaan virkaan on lähtökohtaisesti etsitty pidempiaikaista työntekijää.

Koska kunnallisella alalla myöhäisin eläkkeellesiirtymisaika on 68 vuotta, niin lautakunta huomauttaa, ettei hakijan ikä siltä osin edes ole este pidemmän virkauran tekemiselle.

Otsola jatkaa, että kaupunki on laiminlyönyt hakijoiden tasa-arvolain mukaisen ansiovertailun. Hän pitää lisäksi valintapäätöksen perusteluita puutteellisina.

Oikaisuvaatimuksessa jää lautakunnan mukaan epäselväksi, onko Otsolan mielestä valinnassa toimittu tasa-arvolain vastaisesti. Otsolalle on virkavaalin jälkeen toimitettu hänen pyytämänsä ansiovertailu, josta ilmenee hakijoiden koulutus, työ- ja muu kokemus. Valinnassa ei lautakunnan mukaan ole menetelty tasa-arvolain vastaisesti.

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Tilakeskuksen päälliköksi valittiin toukokuussa Markus Älli .

Otsolalla on vielä mahdollisuus valittaa lautakunnan päätöksestä vielä hallinto-oikeuteen.

– Avi kuitenkin yleensä käsittelee henkilöstöasiat aika nopeasti, mutta ei ruuhkistakaan toisaalta tiedä, mitä ne aiheuttavat, Mäkinen pohtii.

Selvitettävä on myös – onko oikeutta, millä aikataululla ja millaisilla ehdoilla – että Someron kaupunki voi alkaa palkkaamaan vastaavaa mestaria Markus Ällin tilalle. Tarkoitus oli, että se olisi voitu laittaa jo kesäkuun aikana hakuun.

Sekin vastaus saadaan Avilta.