Tukea ukrainalaisia auttaville yhdistyksille

0

Kaupunginhallitus teki päätöksen avustaa erikseen niitä yhteisöjä, jotka järjestävät harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille.
Yhdistysten avustuksiin varattiin yhteissummana 5 000 euroa. Avustussummasta varataan 3 500 euroa Someron MLL:n paikallisyhdistyksen kerhotoiminnan järjestämiseen.
Somerolaisille yhteisöille avataan avoin avustushaku Ukrainan sotaa paenneille henkilöille vuoden 2022 aikana järjestettävää harrastus-/vapaa-ajantoimintaa varten. Avustuspäätökset tehdään elokuun aikana 2022 aikana ja avustus maksetaan yhteisöille elokuun aikana.
Avustusta voidaan hakemusten pohjalta perustelluista syistä myöntää takautuvasti myös kesä–elokuussa 2022 toteutettuun toimintaan.
Kaupunginhallituksen määräraha avustuksiin on kaiken kaikkiaan vuoden 2022 talousarviossa 96 000 euroa, josta on alustavasti kohdennettu niin sanottuihin yleis- ja kohdeavustuksiin 60 000 euroa, kylärahaan 5 000 euroa ja Ruokava-tapahtumaan 6 000 euroa.