Uutta asvalttia Salon suuntaan

0

Kantatietä 52 Tammisaari–Jokioinen päällystetään jälleen tänä kesänä. Vuorossa on Kuusjoen kohta ja siitä 5 kilometrin matka. Parannettava kohde sijaitsee Somerontiellä.

Myös Koskelta TL lähtevää tietä Kuusjoen Ylikulmalle päällystetään. Parannettavan tieosuuden pituus on 16,5 kilometriä. Sen sijaan Somero näyttää alueena jäävän tänä vuonna kokonaan paitsioon asvaltoinneilta.

Rahaa teiden päällystämiseen on Varsinais-Suomessa käytettävissä tänä vuonna hieman viimevuotista enemmän, yhteensä noin 21 miljoonaa euroa.

Päällystysohjelman pituus Varsinais-Suomessa on tässä vaiheessa kuitenkin vain noin 160 kilometriä, eli hieman lyhyemmälti viimevuotiseen verrattuna. Tuottavuutta laskeva tekijä on öljytuotteiden, kuten asvaltin sideaineena käytettävän bitumin, merkittävä maailmanmarkkinahinnan nousu.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään yhteensä noin 17 kilometriä.

Nykytiedoin voidaan arvioida, erityisesti asvaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan kallistumisen johdosta viimevuotisesta, nostavan päällystämisen hintaa noin 30 prosenttia.