Kunnallisveroprosentin arvioidaan säilyvän ennallaan

0

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Tulevina vuosina kuluja kasvattavat muun muassa kunta-alan tulevat palkankorotukset ja työ- ja elinkeinopalvelujen siirto kunnan vastuulle. Sote-uudistus tulee vähentämään merkittävästi sekä tulorahoitusta että kunnan tehtäviä.

Työterveyshuollon siirtyminen 1.1.2023 ostopalveluihin on huomioitu raamissa ”korvamerkittynä”. Laskennallisena kustannuksena sen on arvioitu olevan 170 euroa per työntekijä.

Kunnallisverot ja valtionosuudet ovat suurimmat talousarvioon vaikuttavat tuloerät. Talousarvion laadintaperusteissa vuoden 2023 kunnallisveroprosentti on edelleen 20,5 prosenttia. Talousarvion verotuloennuste on tehty Kuntaliiton toukokuussa 2022 päivittämän kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaisesti.