Miksei tehty päätöstä ympyrästä? – Someron Vanhusneuvosto löytää keskustan liikennesuunnittelussa vaihtoehtoisia ratkaisuja

0
Joensuuntien ja Koulutien risteykseen liikenneympyrä voisi olla mahdollista toteuttaa. Kuva on luonnostelu mahdollisuuksista, tarkempi luonnoksen teko kuuluisi liikennesuunnittelijalle.

Kesäkuussa tekninen lautakunta päätti kaupungintalon viereen Koulutielle rakennettavasta uudesta autokaistasta, oikealle kääntyviä autoja varten. Perusteluina oli, että lisäkaista mahdollistaa nykyistä jouhevamman kääntymisen koululaisten kulkemisen aikaisina parina ruuhka-aikana.

Päätöstä oli vatvottu pitkään. Joensuuntien liikenneturvallisuuteen budjetoitiin 100 000 euroa jo Jouko Elon (sd.) kaudella lautakunnan puheenjohtajana. Silloin kyseisestä risteystienoosta keskusteltiin.

Juha Salon (kesk.) puheenjohtajuuskaudella Koulutien ja Joensuuntien risteykseen pohdittiin rakennettavaksi yhtenä vaihtoehtona liikenneympyrää. Se todettiin kuitenkin mahdottomaksi tilanahtauden takia.

Someron Vanhusneuvosto pohti risteystä marraskuussa 2021. Tuolloin se jätti lausunnon, ”olisiko mahdollista tehdä Koulutien ja Joensuuntien risteykseen liikenneympyrä parantamaan turvallisuutta ja hidastamaan nopeuksia”. Ympyrä sujuvoittaisi neuvoston mukaan liikennettä.

Neuvosto huomautti, että autoväylän leveyden pitää ympyrässä olla sellainen, että bussit ja myös jakeluliikenne kuorma-autoilla onnistuu hyvin. Rekkojen vaatimaa leveyttä ei tarvita.

Vanhusneuvosto kannusti pohtimaan ja tutkimaan tätä asiantuntijavoimin, sillä monilla paikkakunnilla liikenneympyröistä on hyviä kokemuksia. Lausunnon mukana seurasi ympyrän luonnos.

Maanrakennusmestari ei asialle lämpene. Jyrki Rinta-Paavola n mukaan ympyrä ei siihen paikkaan mahdu millään. Hän vertaa sitä rinnakkaistielle parhaillaan suunniteltavaan ympyrään, jonka suuruinen olisi Joensuuntien ja Koulutien risteykseen liian iso. Bussit eivät myöskään hänen arvionsa mukaan mahtuisi kulkemaan.

Tiedustelu Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtoselle osoittaa toista. Kuitenkin pienin varauksin.

– Kyllähän tuo varmaan ahdas paikka on, mutta voisi ympyrä siihen sopiakin.

Valtosen mukaan ammattitaitoinen, ympyröitä suunnitellut liikennesuunnittelija voisi asian vahvistaa ehkä jo kuvien perusteella.

Valtosella ei kertomansa mukaan ole riittävää asiantuntijuutta ympyrän suunnitteluun, mutta piirsi GoogleMapsin pohjalle oman luonnostelunsa. Ympyrä näyttäisi sopivan. Jos keskisaareke olisi 16–20 metriä, bussit mahtuisivat jo varmasti ajamaan.

Rinnakkaistielle suunnitellun kokoista ympyrää ei tarvita. Ajonopeudet ovat siellä 50 km/t, mutta keskustassa 40 km/t. Autot ehtivät kääntymään. Jos rajoitus keskustassa olisi 30 km/t, tilanne paranisi edelleen.

Alempi rajoitus on Suomessa käytössä jo monissa samankokoisissa ja Someroa suuremmissakin kaupungeissa.