Ostoaikeet ovat maanlaajuisesti heikommat kuin koskaan. Tilastokeskus katsoo, että kuluttajat eivät luota taloutensa kehittyvän suotuisasti.

Heinäkuussa kaikki kuluttajien näkemykset omasta ja Suomen taloudesta olivat hyvin pessimistisiä. Odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua oli ankein koko mittausajalta 1995–2022.

Kuluttajista 75 prosenttia näki, että Suomen taloustilanne on tällä hetkellä huonompi kuin 2021. Vain 22 prosenttia kuluttajista piti talouttaan vahvempana.

Taustalla on koronapandemian vaikutukset, mutta myös Venäjän hyökkäys, joka vaikutti inflaation ja lainakorkojen nousuun. Näkyvintä on ollut sähkön, polttoaineiden ja joidenkin elintarvikkeiden raju kallistuminen. Omaa rahatilannetta pidetään silti melko hyvänä eikä työttömyyden uhkaa koeta.

Yli puolet eli 58 prosenttia kuluttajista arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti nyt 22 prosenttia kuluttajista, mutta 31 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.