Kaupungille 20 000 euroa henkilöstön yhteisölliseen koulutukseen

0
Kaupungin henkilöku

Someron kaupunki sai 20 000 euroa Kevan työelämän kehittämisrahaa Juttu tääl onnistuu -Yhteisöllinen Somero -hankkeelleen.

– Raha on suunniteltu käytettäväksi kyseisen strategian jalkauttamiseksi omaan organisaatioon. Eli esimerkiksi oman esihenkilöstön valmennusohjelmaan, joka on melkein vuoden mittainen, kertoo kaupunginjohtaja Sami Suikkanen .

– Strategiaan kuuluu myös työyhteisökohtaista työpajatoimintaa, millä rakennetaan ajatusta siitä, mitä yhteisöllisyys tarkoittaa oman työpaikan sisällä ja mitä se on asiakkaalle suunnatussa toiminnassa sekä verkostoitumisessa.

Kaupunginjohtajan mukaan rahaa haettiin 38 000 euroa, joten noin puolet siitä saatiin.

– Koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat 76 500 euroa, joten täytyy nyt tehdä jatkosuunnittelua siitä, että panostetaanko itse enemmän vai lähdetäänkö karsimaan jotakin. Mutta myönteinen juttu joka tapauksessa, että rahaa saatiin, Suikkanen toteaa.

Hankkeen on suunniteltu jatkuvan 2024 kevääseen saakka.

Keva jakoi kehittämisrahaa yhteensä 600 000 euroa ympäri Suomea.

Rahaa saaneissa hankkeissa korostuivat tänä vuonna suurten organisaatiomuutosten tuomat tarpeet työkyvyn vahvistamiselle sekä digitalisaation entistä suurempi hyödyntäminen työkykyjohtamisessa.

– Tänä keväänä kuntakentällä on ollut paljon työhön liittyviä epävarmuustekijöitä. Hyvinvointialueiden valmistelutyö on kesken, ja tämä vaikuttaa myös kuntien toimintojen muotoutumiseen. Myös työehtosopimusneuvottelut ja työvoimapula ovat syöneet resursseja erilaiselta kehittämistyöltä, palvelupäällikkö Laura Rinne sanoo.

– Tällaiset tilanteet ovat otollisia henkilöstön työkyvyttömyysriskin kasvuun. Siksi työkykyjohtamisen kehittämistyötä ei saa unohtaa, Rinne muistuttaa.

Toinen merkittävä piirre tällä hakemuskierroksella oli digitaalisten alustojen ja IT-ratkaisujen keskeinen rooli kehittämistyössä.

– Työelämä on ollut isossa myllerryksessä viime vuodet. Toimintaympäristön muutokset ja pandemia-aika ovat lisänneet kuormitusta entisestään. On ilahduttavaa huomata, että julkisen alan organisaatiot pitävät tärkeänä panostaa uusien keinojen kehittämiseen henkilöstön työkyvyn vahvistamiseksi ja työkyvyttömyysriskin vähentämiseksi. Työelämän kehittämisrahalla voimme tukea tätä kehitystyötä, varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén sanoo.