Oppia paikkakunnalta ”keskellä ei mitään” meille ”keskellä kaikkea” olevalle seutukunnalle

0

Meillä on Somerolla STT:n tutkimuksen (2021) mukaan Suomen lukioista 17. paras, kaikista Varsinais-Suomen lukioista kolmanneksi paras ja Varsinais-Suomen suomenkielisistä lukioista kaikkein parhain lukio.

Kuinka tätä aitoa vahvuutta voisi hyödyntää Someron elin- ja vetovoiman kehittämisessä?

Rajapitäjä Sallassa Itä-Lapissa – ”In The Middle of Nowhere” – on elinvoimaa vahvistettu lukion ja Rovaniemeltä operoivan ammattiopisto Lappian kanssa.

Kun lukion ammattiin valmistava koulutuslinja ja oppisopimusmahdollisuus yhdessä lukion perusopintojen kanssa julkistettiin tuli lukioon yli 100 hakemusta, kun 30 voitiin ottaa sisään!

Yhtenä vetonaulana oli työvoimapula matkailu- ja palvelualoilla, jonne paikkakunnalla toimivat yritykset ovat jo innokkaasti tarjonneet oppisopimuspaikkoja.

Meillä Somerolla – ”In The Middle of Everything” – on erinomaisen lukiomme opiskelijamäärä tippunut – ei dramaattisesti, mutta kuitenkin.

Se ei ole kiinni opetuksen laadusta, henkilökunnan sitoutumisesta tai tiloista, vaan seutukuntamme ”al(t)istumisesta” ikärakenteesta johtuvan väkimäärän vähenemisen trendiin.

Meillä on pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ja henkilöedustus niin Salon seudun koulutuskuntayhtymässä kuin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä Forssassa.

Salon ammattiopiston kanssa on sivistystoimemme ”kruununjalokivien” joukkoon kuuluva Somero-opisto järjestänyt ammattiin valmistavaa lähihoitajakoulutusta todella tarpeeseen ja rohkeasti uusia uria puhkoen.

Mitkä ovat meidän vetonaulamme, jota voisi verrata palvelualojen ja matkailun suuriin tarpeisiin? Heti tulee mieleen neljä aluetta, jossa olemme erittäin hyviä.

Sosiaalialan koulutuksen vahvistaminen ja laajentaminen, koska työvoimapula on kova ja (jonain päivänä…) meillekin uusi Tervaskanto valmistuu.

Urheilu ja liikunta, johon oman erikoisalan liikuntasuuntautuneisuuden lisäksi voisi liittää nuorisotyön valmentajavalmennuksen ja sopivia harjoittelupaikkoja ovat urheiluseurojemme lasten ja nuorten valmennusryhmät.

Kulttuurielämän harvinaislaatuinen monikerroksisuus ja korkea laatu, johon voisi vahvasti liittää kulttuurituottajan, amatööriteatteri- ja musiikkiteatteriohjauksen, tapahtumajärjestäjän ja tapahtumamarkkinoinnin koulutuksen. Oppisopimuspaikkoja varmasti tarjoavat Hiidenlinna, Helmi, upea kirjastomme, Somerniemen musiikkiteatteri ja kesäiset ja ympärivuotiset näyttelypaikkamme ainakin.

Pk-yrittäminen (joka jo nyt on opintoaineena kaikilla asteilla) ja erityisesti metalli- ja sähköalan koulutuksen, jossa oppisopimuspaikkojen kärkeä olisivat varmasti vahvat yrittäjämme (ja työvoimapulasta kärsivät) esimerkiksi Vilart Oy ja Arskametalli Oy.

Meni tuo hyvinvointialueuudistus sitten syteen tai saveen, niin sivistystoimen merkitys meille Somerolla on vuosi vuodelta entistä tärkeämpi niin elin- veto- kuin lumovoimallemme.

Ja yhtään pröystäilemättä meillä Somerolla on ”leuhkat eväät”, kunhan ne aloitteellisesti kerätään, käytetään tarveharkintaa ja rohkeaa luovuutta niiden yhdistelemisessä – suunnataan investointi oikeisiin resursseihin – ja nautitaan raikkaista uusista hedelmistä.

Juha Wiskari