Ruokakaupan henkilökunta sai uhkatilannekoulutusta

0
Mikko Lundén (oik.) tilasi henkilökunnalleen turvallisuuskoulutuksen, jota piti Arto Kirves (vas.).

Teksti Timo Kalenius

Myymälävarkauksien ja näpistysten määrä kasvaa, mutta entistä useampi esitutkinta keskeytyy poliisin riittämättömien resurssien takia.
Myös pienet tai olemattomat rangaistukset antavat kaupan alalla työskentelevien mielestä rikoksentekijöille väärää signaalia.
Tämän lisäksi varkaudet ja näpistykset tuovat mukanaan uhkatilanteita niin kaupan henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Turvallisen työ- ja asiointiympäristön varmistaminen on kaupan toiminnan ytimessä ja siksi henkilöstön asianmukainen perehdytys ja koulutus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Uhkatilanne koulutus työntekijöille

K-Market Someron kauppias Mikko Lundén päätti tarttua niin sanotusti härkää sarvista ja järjesti henkilökunnalleen uhkatilannekoulutuksen.
Koulutuksen hän tilasi AXE Security Finland yritykseltä, joka järjestää turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia valtakunnallisesti.
Kouluttajana somerolaisilla oli Arto Kirves, jolla on pitkä kokemus poliisin ammatissa toimiessaan eteen tulleista tapauksista ja niiden taustoista sekä väkivalta- ja häiriökäyttäytymisistä eri tilanteissa.
– Olen tietoinen tämän päivän tilanteesta kaupoissa ja kuulen niistä omilta kauppiasystäviltäni lähes joka viikko, eikä tilanne ole millään muotoa hyvä. Somerollakin, vaikka pieni paikkakunta onkin, esiintyy vaaratilanteita silloin tällöin. Tähän tilanteeseen halusin reagoida järjestämällä uhkatilannekoulutuksen henkilöstölle, kertoo Mikko Lundén.
– Koulutuksessa kävimme läpi, miten mahdolliset tilanteet olisi voinut ehkäistä, mikä on toimiva toimintaketju uhkatilanteissa, ja miten pystymme mukautumaan nopeasti haastavaan tilanteeseen ja kohtaamaan epämukavia tunteita, kuten pelkoa ja paniikkia, lisää Arto Kirves.
Kaupanalalla ja etenkin pienmyymälöissä henkilökuntaa on hyvin vähän. Myös tilat ovat usein ahtaat, jolloin asiat voivat tapahtua hyvinkin nopeasti.
Kaupan alalle lähdettäessä ei työntekijä varmasti osaa arvata, mitä kaikkea voi olla edessä keskellä normaalia arkipäivää. Etenkin pienmyymälöissä tilanteet ovat paljon haastavampia kuin esimerkiksi isoissa ostoskeskuksissa, joissa on usein vartija paikalla.
Uhkailut, seksuaaliset häirinnät ja aggressiivisesti käyttäytyvät henkilöt on syytä ottaa tosissaan. Niihin pitää reagoida heti ja yhtenäisen linjan mukaisesti. Tämä selkeyttää ja luo työntekijöille yhtenäistä turvaa, kun kaikki tietävät talon tavat.
– Uhkatilanteen syy voi olla myymälävaras, sekakäyttäjä tai muuten vain sekavasti käyttäytyvä tai harhainen henkilö. Heitä on todella paljon, olen nähnyt sen ihan omilla silmilläni ja läheltä, tiedän, mistä puhun, toteaa Arto Kirves
– Väkisinkin tulee tilanteita, joissa on pärjättävä yksin. Eivätkä ylipäätään todellisen elämän tilanteet mene niin kuin elokuvissa. Olen aina sanonut koulutuksissani, että pelko ja pakokauhu ovat meille geneettisesti ominaisia toimintatapoja. Ymmärrys omista stressireaktioista ja oman itsensä tunteminen auttaa paljon, kun lähdetään rakentamaan turvallisia ja toimivia työturvallisuusohjeita, jatkaa Kirves.
– Nykypäivänä kehottaisin kaikkia pienmyymälöiden kauppiaita ajattelemaan työntekijöidensä turvallisuutta. Teot ovat raaistuneet, taparikollisilla on lähes aina teräase mukana ja huumausaineita käytetään.
– Salon ja Someron tilanteesta olen henkilökohtaisesti jopa huolissani. Koulutuksilla ja selkeillä toimintaohjeilla saadaan kuitenkin luotua yhtenäisiä ja ammattimaisesti hoidettuja ja turvallisia lopputuloksia, toteaa Kirves.

K-Market Somerossa
työskentelevä
Janita Hamppula sanoo,
ettei hänelle ole tullut eteen työssään kaupassa tilanteita, joissa turvallisuus olisi vakavasti uhattuna.