Somerolla tehdyt kokeilut osoittavat – koirat auttavat liito-oravan kartoituksessa

0
Kuusiviikkoinen liito-orava suostui poseeraamaan valokuvaajalle sävyisästi, mutta antoi muutaman terävän puraisun kämmenselkään.

Koirien käytöstä uhanalaisen liito-oravan elinalueiden kartoituksessa on saatu lupaavia tuloksia.
Metsähallituksen vetämä Liito-orava-LIFE -hankkeessa kokeiltiin työkoirien hyödyntämistä liito-oravahavaintojen keräämisessä Rekijoen Natura 2000 -alueella Salossa ja Somerolla vuosina 2019 ja 2020. Työssä olivat mukana Varsinais-Suomen Ely-keskus ja International K9 Institute -yritys, joka on luontokartoituskoiratyön pioneeri Suomessa.
Kokeilussa selvisi, että koira löytää herkän hajuaistinsa ansiosta ihmistä paremmin liito-oravien huomaamattomat jäljet maastossa. Koira pystyy esimerkiksi havaitsemaan vanhoja, osittain jo hajonneita papanoita sekä paikantamaan jätöksiä kasvillisuuden tai lumen seasta. Koira huomaa myös virtsajäljet, jotka ihmisille ovat näkymättömiä.
Rekijoella tehdyissä inventoinneissa koirat havaitsivat huomattavasti enemmän merkkejä liito-oravista kuin ihmiset. Osalla tutkimusalueista ei oltu aiemmin kartoitettu liito-oravan esiintymistä, osalla oli tehty tutkimuksia ihmisvoimin useita vuosia aiemmin. Kaikki koealueet olivat ennestään tuntemattomia koirille ja niiden ohjaajille, eivätkä ohjaajat tienneet etukäteen, elääkö alueella liito-oravia vai ei. Myös luontokartoittajat kävivät läpi samat alueet, jotta ihmisten ja koirien tekemiä havaintoja voitiin vertailla.
Kokeilun aikana testattiin myös, voisiko koiria opettaa tunnistamaan liito-oravan sukupuolen hajun perusteella. Aihe vaatii kuitenkin lisää tutkimusta ja harjoittelua. Koira erotti hajun perusteella eri liito-oravat toisistaan, mutta epäselväksi jäi, tunnistiko koira hajuerojen perusteella oravayksilöt vai niiden sukupuolet.
Koirien käyttö luonnonsuojelutyössä on vielä harvinaista Suomessa ja maailmalla. Liito-oravakartoituksessa on saatu menetelmästä ainutlaatuista kokemusta.
Koska koira on kokeilujen perusteella osoittautunut erinomaiseksi avuksi luontokartoittajalle, on Suomen esimerkin innoittamana luontokartoituskoirien käyttöä on alettu harjoitella viime keväänä myös Virossa, joka on Suomen ohella ainoa liito-oravan esiintymismaa EU-alueella.