Someron Oiva Työterveys starttaa ensi viikolla

0
Someron Oiva Työterveyden osaajatiimissä ovat työfysioterapeutti Minna Penttilä, yleis- ja työterveyslääkäri Lauri Oja, työterveyshoitaja Tiina Romu ja työterveyshuollon erikoislääkäri Riikka Aalto. Seitsenhenkiseen tiimiin kuuluvat myös työterveyshoitaja Jenni Juhola, lähihoitaja Elli Salmi ja työpsykologi Ann-Sofie Öist.

Työterveyshuoltoon erikoistunut Forssan Oiva Työterveys Oy aloittaa toimintansa Somerolla ensi viikolla. Vastaanotto on Kylähammaslääkärin kanssa yhteisissä tiloissa Joensuuntien varressa.

Ajanvarauksia työterveyden asiantuntijoille voi kysellä puhelimitse maanantaista lähtien. Vastaanotolle pääsee aina ajanvarauksen kautta. Päivystystä ei ole.

Puhelimeen vastaa asiantuntija, joka tietää ja tuntee yritykset sekä työntekijät. Hän ohjaa henkilön ammattilaiselle, jonka erityisosaamiseen asia kuuluu. Oiva Työterveydellä on yhden luukun periaate.

Forssan ja Someron Oiva Työterveydestä huolehtii 7 hengen joukko, jossa on 2 työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti, työterveyshuollon erikoislääkäri, yleis-/työterveyslääkäri, lähihoitaja ja työpsykologi.

Vuodenvaihteessa astuu voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka tuoksinassa kunnan velvollisuus järjestää lakisääteistä työterveyshuoltoa alueensa yrityksille poistuu. Jatkossa vastuu on sote-alueilla, jotka eivät ole vielä toimintaohjeita eteenpäin antaneet.

– Kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian puhelimitse tai sähköpostilla. Se ei maksa mitään, patistaa työterveyshoitaja Tiina Romu työnantajia.

– Jos siirto meille tapahtuu, niin on aikaa selvitellä asiakastietoja aiemmalta palveluntarjoajalta ennen uudistusta, toteaa Romu, joka on yrityksen toimitusjohtaja.

Osaajatiimi korostaa, että heidän kutsumuksensa on pitää huolta ihmisistä, antaa heille apua ja hoitaa heitä kokonaisvaltaisesti ja tulevaisuuteen katsoen.

– Toimimme työntekijöiden ja työnantajien parhaaksi, niin että yritysten tärkeimmästä pääomasta, henkilökunnasta huolehditaan, työntekijöiden työkykyä ja oloa parannetaan. Näin yrityskin voi paremmin. Kun toimitaan työterveyspainotteisesti ja kokonaisvaltaisesti, niin saadaan säästöjä, korostaa työfysioterapeutti ja yrittäjä Minna Penttilä.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Riikka Aalto muistuttaa, että Someron Oiva Työterveydestä saa apua myös yksityinen henkilö, esimerkiksi tikkien poistoon, verenpainekontrolleihin ja näytteidenottoon.

– Itse maksaville asiakkaille se on lähinnä yleislääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto, jatkaa yleis-/työterveyslääkäri Lauri Oja. Myös Oja ja Aalto ovat Oiva Työterveyden yrittäjiä.

Oiva Työterveys on Kylähammasläärin kanssa yhteisissä tiloissa Joensuuntien varressa.

Työterveyshuollossa pitäisi päästä ylläpitämään työhyvinvointia

Se lisäisi työntekijöiden turvaa ja veisi eteenpäin yrityksiä

Somerolle rantautunut työterveyspalveluja antava Oiva Työterveys uskoo, että parhaimmillaan työterveys toimii ennen kuin ongelmat syntyvät.

Työpaikkakäynnit ja terveystarkastukset ovat tätä ennakointia.

– Meidän pitäisi päästä siihen, että hoidetaan työhyvinvointia. Työmme olisi työterveyspainotteista työskentelyä. Ennakoitaisiin, etteivät työntekijät sairastuisi, toteaa työfysioterapeutti Minna Penttilä Oiva Työterveyden tiimistä.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Riikka Aalto sanoo esimerkin henkilöstä, jolla polvi on reistaillut. Mietitään vaikkapa, mitä työpisteen muuttaminen toisi tilanteeseen. Ei odoteta sairastumista, vaan tehdään asioita, jottei sairauslomaa tarvittaisi.

Minna Penttilä sanoo, että hyvin hoidetun työterveyshuollon vaikuttavuuden näkee nopeasti. Säästöjä tulee, kun ennakoidaan. Hyvin voiva ihminen ja arvostettu työntekijä tekee työnsä hyvin. Sitä kautta yritys menestyy ja yrittäjä kiittää.

– Se on sitä, että henkilökunnasta, joka on yrityksen tärkein pääoma, huolehditaan.

Oiva Työterveys syntyi oivalluksesta, että työterveyden palveluiden tulee toimia hoidon tarpeen mukaan. Eikä niin, miten se hyvin usein on tähän saakka ollut: koneiston luomien pakollisten prosessien mukaan.

– Emme usko kankeisiin prosesseihin, jossa jokainen joutuu samaan rakennettuun putkeen tarpeesta riippumatta.

Oiva Työterveyshuolto antaa palveluja työnantajalle ja -tekijälle myös sosiaaliturvan saralla. Esimerkiksi mitä tukia on mahdollisuus saada ja mitä milläkin Kelan lomakkeella hakea.

– Lomakkeita voidaan yhdessä täyttää. Näitä kaikkia työterveyshuollon mahdollisuuksia yritämme tuoda esille asiakkaille, kertoo yleis-/työterveyslääkäri Lauri Oja.

– Meille tärkein on, että ihmiset saavut avun. Henkilöstön hyvinvointi on meidän asia, tiivistää työterveyshoitaja Tiina Romu.

Näytteet, tikkien poisto ja vastaavat otetaan Somerolla. Isommat toimenpiteet tehdään Forssassa. Verikokeet otetaan Somerolla, mutta lähtevät tutkittavaksi Helsinkiin.

– Tarkoitus on tehdä yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa. Meille on tärkeää, että paikalliset palvelut laboratorio ja röntgen säilyvät täällä, toteaa Penttilä.

Oiva Työterveys on uusi yritys, aloitti toimintansa kuluvan vuoden alussa Forssassa, ja nyt Somerolla. Sen yhtenä periaatteena on antaa palveluja paikallisesti, mahdollisimman lähellä asiakasta.

– Kun tunnemme asiakkaat, yritykset, niiden työntekijät, työolosuhteet ja ymmärrämme tarpeet, niin tieto kulkee ja pääsee tarttumaan eteen tulevaan asiaan nopeasti. Ongelmat eivät pitkity byrokratian takia, työfysioterapeutti Penttilä.

Asioilla on seuranta. Asiakas tuntee, että hän on turvallisissa käsissä ja hänestä välitetään.

– On oma lääkäri ja hoitaja, kasvot asiakkaalla ja hänen auttajallaan. Potilas-, sairaustiedot ja seuranta ovat tiedossa, eikä niitä tarvitse aina eri ihmiselle selvittää. Asioita seurataan, sovitaan seuraava kontrolli. Se tuo turvaa, toteaa lääkäri Aalto.

Perusturvalautakunnalle on päätetty esittää, että kaupunki ryhtyisi neuvottelemaan kaupungin oman henkilöstön työterveyshuollon siirtämisestä vuodenvaihteesta lähtien Oiva Työterveyden kanssa. Someron kaupungin perusturvalautakunta kokoontuu lähiviikkoina.