Someron Vesihuolto Oy:n ratkaisut?

0
Turuntien viereen rakennetaan hulevesiviemäriä.

Salossa Ely-keskus vaati Kiskon jätevesipuhdistamon uusimista tai siirtoviemärin rakentamista Muurlaan. Salon veden toimitusjohtajan mukaan 2,3 miljoonan investointi ei tuo oleellista parannusta tilanteeseen. (Salon Seudun Sanomat 20.8.)
Somerolla ollaan siirtoviemäreihin ja jätevedenpuhdistamiseen investointiin laittamassa rahaa lainana 3,5 miljoonaa ja suunnitelman mukaan 2023­–2030 4,2 miljoonaa eli yhteensä 7,7 miljoonaa. Vuotuinen jätevesimäärä on noin 231 653 m³/a. Kustannukset maksavat yrittäjät ja keskustaajaman asukkaat. Someron asukasmäärä pienenee lähes 100 asukasta per vuosi.
Hulevesimaksun tuotoista iso osa menee laskutusohjelmiin ja laskutuksen valvontaan, kun tuotoilla kuuluisi maksaa investointeja.
Herää kysymyksiä:
Miten paljon joen veden laatu paranee tehtyjen investointien myötä?
Kiskon kirkkojärvi kuormittuu peltoviljelystä tulevista ravinteista (SSS 20.8.)
Tuleeko Ely-keskuksen vaatimukset noin vain hyväksyä vai voisiko menetellä kuten Salo ja kyseenalaistaa Ely ja sen vaatimus?
Miten yrittäjät ja keskustaajaman asukkaat selviävät lisääntyneistä kustannuksista? Pelkät lyhennykset ilman korkoa 30 vuodelle merkitsevät 1,11 miljoonaa plus arviolta korot 0,30 euroa kuutiometriltä eli 1,41 €/m3/a laskettuna 30 vuoteen.
Yrittäjien maksuja tulisi vähentää, jotta yritykset laajentaisivat täällä toimintaansa ja saataisiin uusia yrittäjiä.
Kunnan verotuloilla on myös maksettava näitä investointeja.

Eero Manni, varavaltuutettu