Aurinkosähköpuisto Harjun pellolle

0
Harjun yritystontit eivät ole menneet kaupaksi. Demarit ehdottavat aluetta aurinkosähköpuistoksi, josta saadulla energialla voitaisiin tuottaa lähes 300 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutus.

Someron Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Harjun pellolle tehtäisiin aurinkosähköpuisto. Demarit pyytävät kaupunkia tekemään selvityksen hankkeesta, muun muassa yhteistyökumppaneista, tuki- ja avustusmahdollisuuksista ja kustannusarviosta.

Aloitteessaan ryhmä toteaa, että useat kunnat eripuolella Suomea ovat rakentaneet aurinkosähköpuistoja. Rakentamisen kautta on kehitetty sähköomavaraisuutta. Demareista puisto on myös iso ja merkittävä askel päästöttömän energian tuotannon lisäämisessä.

Somerolla Harjun pellolla on vapaata tonttimaata noin kuuden hehtaarin verran. Tontteja ei ole yrityksistä huolimatta saatu kaupaksi. Demareiden mukaan alue sopisi sijaintinsa ja kokonsa puolesta erinomaisesti aurinkopuistohankkeelle. Ryhmä on laskenut, että nykytekniikalla alue tuottaisi lähes 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuoden kulutuksen.