Kaupunki ottaa marraskuussa käyttöön palvelusetelin, jota asiakas voi käyttää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Palveluseteli koskee sekä asiakkaiden yksilöllisiä kuljetuspalveluja, että ryhmäkuljetuksia.

Kunnan järjestämä kuljetuspalvelu on julkista joukkoliikennettä korvaava palvelu asiakkaille, jotka eivät voi toiminta- ja liikuntarajoitteidensa takia käyttää julkista liikennettä.

Palvelusetelit on tarkoitettu lähinnä asiointi-, virkistys- ja harrastusmatkoihin sekä yhteydenpitoon omaisiin ja tuttaviin. Palvelua ei tule sekoittaa Kelan taksipalveluihin, kuten kuljetukseen sairaalaan, terveyskeskukseen tai kuntoutukseen suuntautuviin matkoihin.

– Tarkoitus on monipuolistaa palvelutarjontaa, mutta myös turvata jatkossakin paikallisille taksiautoilijoille töitä ja asiakkaille tutut kuljettajat, kertoo hallintojohtaja Marjaana Sorokin perusturvalautakunnan päätöksen.

– Tällä turvataan siirtymäajan palvelut, ja toivotaan vahvistavan sitä, että ne jatkuvat paikallisina siirtymäajan jälkeenkin. Kun palvelu otetaan vielä tämän vuoden puolella käyttöön, niin hyvinvointialueiden ei tarvitse heti alkusuoralla ryhtyä kilpailutukseen, viittaa Sorokin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen vuoden alusta hyvinvointialueiden hoidettaviksi.

Tarve palvelusetelille on. Perusturvajohtaja Maija Mero sanoo, että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjiä Somerolla on tällä hetkellä noin 220 ja sosiaalipuolella parikymmentä. On laskettu, että vammaispalvelulain alainen asiakas tekee keskimäärin 18 matkaa kuukaudessa ja sosiaalihuoltolain perusteella palvelua saava 2–4 kertaa kuukaudessa.

Jotta henkilö saa edun palveluun, on siihen oltava kunnalta palvelupäätös.

Palvelusetelinä toimii kunnan asiakkaalle antama taksikortti. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti. Asiakas maksaa kunnan vahvistaman omavastuun.

– Asiakkaalle palveluseteli ei tuo juurikaan muutosta, sillä hänellä on jo ollut aiemminkin etuus olemassa. Ehkä ennemminkin häntä rauhoittaa tieto siitä, että voi käyttää tutun taksiautoilijan palveluita, vaikka siirrytään hyvinvointialueelle, arvioi Marjaana Sorokin.

Jos taksiautoilijalle on halua ryhtyä palvelua tarjoamaan, hänen tulee ottaa yhteyttä kaupunkiin, haettava palveluntuottajaksi ja toimitettava hakemukset mahdollisimman pian kaupungille.

– Mielellään lokakuun puoliväliin mennessä. Palvelu alkaa marraskuun alusta, sanoo Marjaana Sorokin.

Palveluntuottajan täytyy täyttää lain ja kunnan sopimuksen asettamat kriteerit sekä sitoutua sopimuksiin.