Sote-uudistus tuo epävarmuutta budjetin laadintaan

Teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvioehdotus vuodelle 2023 näyttää vajaan 8,5 miljoonan menoja ja naftin 3,6 miljoonan tuloja. Nettomenot ovat 4,893 miljoonaa. Tämän vuoden talousarviossa (2022) toimintakulut oli merkitty 10 miljoonaksi ja tuotot 1,6 miljoonaksi.

Kaupungin tilakeskuksen päällikkö ja vt. tekninen johtaja Markus Älli sanoo, että merkittävä muutos teknisellä puolella on sosiaali- ja ter- veydenhuollon siivous- ja ruokahuoltopuolella työskennelleiden määrän väheneminen kaupungin palveluksesta, kun he siirtyvät hyvinvointialueen palkkalistoille.

Tulopuolen merkittävin lisäys on hyvinvointialueelta tulevat SOTE-kiinteistöjen vuokratulot.

– Tähän asti kyseisten kiinteistöjen vuokrat ovat olleet kaupungin sisäisiä vuokria. Vuoden 2023 alusta tulemme saamaan tuloa hyvinvointialueelle siirtyneistä rakennuksista. Tekemistä riittää esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen yhteensovittamisessa hyvinvointialueen kanssa, arvioi Älli.

– Ensi vuoden budjetointi on ollut haastavaa. Taloudellisia ja toiminnallisia haasteita muodostavat SOTE-uudistukseen liittyvä epävarmuus, sanoo Älli.

Esimerkiksi tietohallinnossa se tarkoittaa ohjelmistojen ylläpito- ja tukikustannusten nousua, laitehankintojen kasvua, toimialojen uusia ohjelmistoja ja sähköisen asioinnin hankkeita, sekä valtionohjauksessa olevien hankkeiden ja projektien myötä syntyviä uusia velvoitteita ja toimintamalleja.

Haasteita tuo kiinteistöjen kasvava korjausvelka yhdessä kiristyvän taloustilanteen kanssa.

Katujen osalta on tarkoitus lisätä liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ja rakentamalla kevytväyliä. Liikenteelle vaaralliseksi todettujen, erityisesti risteysalueiden, turvallisuutta pyritään parantamaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kohdentamiseen varataan kesäajalle lisäresursseja.

Kaava-alueen teistä ja kevyen liikenteen väylistä on teetetty kuntotutkimukset ja selvitetty korjausvelka. Niiden perusteella pyritään vuosittaisella peruskorjauksella pitämään korjausvelka hallittavissa.

Keskusta-alueen kehittämiseen ja vetovoimaisuuden lisäämiseen panostetaan tulevina vuosina, mukaan lukien puistoalueet.

Teknisen lautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat tekninen hallinto, tilahallinto, liikennealueet ja yleiset alueet, vesihuolto sekä suojelutoimi.

Maailmanpoliittisen tilanteen ja energiahintojen nousun vuoksi lautakunta ehdottaa, että sähköenergian hankintaan osoitetaan 100 prosenttia enemmän kuin aiemmin on tarvittu. Lisä on euroissa 150 000.

– Kaupunki pärjää kyllä, vaikka hinnannousu hirvittää. Tilanne ei ole räjähtämässä Somerolla käsiin.

Tekninen lautakunta käsittelee ensi vuoden rakentamisen investointeja seuraavassa kokouksessaan lokakuussa.