Kaupunginvaltuusto myönsi uuden liikuntapuiston rakentamiseen 25 000 euron lisämäärärahan. Se otetaan testamenttivaroista. Budjettiin varattu 200 000 euroa ei riittänyt, sillä halvinkin tarjous oli tuota summaa suurempi.

Puiston urakoi Leikkiset Oy. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden lokakuussa. Liikuntapuisto tulee Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkotien ja Joensuun koulun väliselle alueelle tekonurmikentän läheisyyteen.

Valtuutettu Riitta Lehtinen (sd.) muistutti, että jatkossa vammaisneuvosto otettaisiin mukaan joukkoon jo suunnitteluvaiheessa. Hän toivoi, että jokainen hallintokunta muistaa tämän.

Lehtinen korosti, että palvelujen tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavissa. Jotta näin olisi, tarvitaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa eri tahoilta tietoa ja mielipiteitä.