Luotettavuus demokratian ohjenuorana

0

Sanomalehtien asema luotettavimpana mediana on vahvistunut entisestään. Suomalaisista kolme neljästä pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Kärkisijalla ollaan myös asiantuntevuudessa ja laadukkuudessa.

Tärkeää on erottaa luotettava vähemmän luotettavasta. Sillä taidolla rakennetaan ja ylläpidetään ihmisille hyvää yhteiskuntaa ja elämää.

Mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen on todennut, että sosiaalisen median viestivirrassa seikkaileville on tärkeää tähdentää, että on medioita, joiden välittämään tietoon voi luottaa, koska niiden toimittajat noudattavat Journalistin ohjeita. Hyvää journalistista tapaa Suomessa tulkitsee Julkisen sanan neuvosto.

Vakiintuneet, journalistiset julkaisut ovat sitoutuneet alan eettisiin käytäntöihin. Nämä tiedotusvälineiden edustajat tuntevat velvollisuutensa ja tietävät, että ilman yleisön luottamusta niiden liiketoiminnalla ei ole mitään arvoa.

Demokratia ei voi toimia ilman riippumattomia, journalistisia tiedotusvälineitä. On myös maita, joissa ei näin ole, kuten Venäjällä ja Pohjois-Koreassa. Näiden kaltaisten maiden hallitsijat haluavat mielellään elellä ilman vapaata mediaa. Se on nähty, miten siinä käy. Kannattaa puolustaa journalismia ja riippumattomia tiedotusvälineitä.