Miten yhdistykset ja yhteisöt voisivat tukea ikääntyvien kotona asumista?

0
Turuntien rivitalojen välisille viheriöille istutettiin keskiviikkona syreenejä. Puistoa olivat luomassa Leena Saarela (vas.), Arja Polo, Anne Teräväinen, Tiina Tommila, Hannu Lehtinen ja lapion varressa Sami Karhulahti.

Kesäkuussa Somerolla alkoi uusi Ympäristöministeriön tukema hanke: Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista.

– Tässä hankkeessa pyritään kartoittamaan Somerolla toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä, mukaan lukien taloyhtiöt, kyläyhteisöt sekä seurakunta ja vapaaehtoistyö, jotka voisivat olla mukana tai jo ovat mukana tukemassa ikääntyvien ihmisten asumista ja toimintakykyä, kertoo hanketyöntekijä Tiina Tommila.

Tavoitteena on Someron kaupungin sekä kaupungin alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä hankkeen myötä kehitettävien yhteistyömallien hyödyntäminen osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista.

– Minua kiinnostaa erityisesti, millä tavoin vapaaehtoistyössä, talo- tai kyläyhteisössä, yhdistyksessä tai seurakunnassa jo huomioidaan ikääntyvien asuminen. Onko olemassa toimivia ryhmiä, ja jos on, niin minkälaisia ryhmiä on syntynyt ja mitä niissä tehdään. Jos vielä ei ole olemassa ryhmiä, minkälaisia ne voisivat olla. Sekä minkälaisia toimintamahdollisuuksia yhteisöillä on tukea somerolaisten ikääntyvien kotona asumista, luettelee Tommila.

Esille otetaan mahdolliset esteet, miksi yhteisöllä tai yhdistyksellä ei ole toimintamahdollisuuksia ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen.

Turuntien palvelutalon yhteinen tila on nimetty Syreenisaliksi. Samaisessa talossa sijaitsee myös hanketyöntekijä Tiina Tommilan työhuone.

Hanke toteutetaan ensisijaisesti Someron kaupungin ja Someron Vanhaintuki ry:n yhteishankkeena osallistaen yhdistyksiä, yhteisöjä sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja.

Vuonna 1968 perustettu Vanhaintuki omistaa ja hallinnoi Turuntien ikääntyneille tarkoitettuja rivitaloasuntoja. Se vuokraa Turuntiellä 37 asuntoa kolmessa rivitalossa pääasiassa ikääntyneille. Lisäksi se omistaa alueen yhteistilan, jossa on kokoontumistilan lisäksi keittiö sekä sauna. Yhteistila on ollut yhdistysten ja yksityisten vuokrattavissa.

Palvelutalolle kehitetään nykyisten toimintojen ohelle uusia. Hanketyöntekijä Tiina Tommila toimii myös Turuntien rivitaloalueen asukkaiden innostajana ja osallistajana yhteistoimintatilan tapahtumiin. Näin tehdään asuinalueesta turvallisempaa ja ikäystävällisempää.

– Torjutaan yksinäisyyttä, osallistetaan ihmisiä ja yhdistyksiä toimimaan. Samalla tuetaan sitä, että ihminen voisi asua omassa kotonaan pitkään. Yhteisöllisyydestä on hyvä tuloksia ihan läheltäkin, kertoo hankevetäjä viitaten Sairaalatien Pihlajakylä-hankkeeseen.

Tommila on pitänyt aamukahvihetkiä joka arkipäivä palvelutalolla. Osallistujia on ollut viikossa keskimäärin 22.

– Tarvetta on. Aktiivisuus lisääntyy. Olemme esimerkiksi keskustelleet, laulaneet ja on ollut visailuja.

Talon asukas Leena Saarela sanoo, että on ollut mukava olla seurassa ja touhuta toisten joukossa.

– Toivotaan, että tämä toiminta jatkuu, vaikka hanke keväällä 2023 loppuu, toivoo Saarela.

Hankkeen pääpaikka on Turuntien palvelutalolla, jossa on myös Tiina Tommilan toimisto. Vaikka toimisto on siellä, uusi hanke kattaa koko Someron alueen.

– Menen tutustumaan ja haastattelemaan kaukana keskustan palveluista asuvia iäkkäitä. Mitä ovat ne asiat ja toiminnot, jotka tukevat heidän kotona pärjäämistään. Näin saadaan myös heidät osallisiksi ja äänensä kuuluville, kertoo Tommila.

– Vaikka nyt touhutaan Turuntien rivitalojen asukkaiden aktivoimiseksi, niin hankkeessa on mukana koko Someron alue, ikäihmisten aktivoiminen ja kotona asumisen tukeminen, kertoo hankevetäjä Tiina Tommila.

Turuntien palvelutalon alue on saanut uuden nimen: Syreenipuisto ja yhteistilan nimi on Syreenisali. Siellä vietettiin Syreenipuiston asukkaiden yhteistä ulkoilutapahtumaa keskiviikkona. Samalla istutettiin Someron seurakunnan työntekijöiden kanssa syreenejä alueelle.

Yhteisöllisyyshankkeesta kerrotaan yhdistyksille ja yhteisöille infotilaisuudessa ensi viikon keskiviikkoiltana 5.10. Turuntien palvelutalolla. Siellä keskustellaan mahdollisuuksista tukea ikääntyvien ihmisten asumista ja toimintakykyä.

– Tapaamisessa pohdimme mahdollisuuksia päästä hankkeen tavoitteisiin. Somerolla on useita aktiivisesti toimivia yhteisöjä ja yhdistyksiä, joten toivomme runsasta osallistumista, paljon keskustelua ja uusia näkökulmia, sanoo hankevetäjä Tommila.

Hanke on osittain samantyyppinen kuin vuosi sitten heinäkuussa 2021 alkanut Pihlajakylä-projekti, jonka vetäjä Tommi Palomäki ja uuden hankkeen vetäjä Tiina Tommila pitävät palavereja.

– Osana hanketta toivomme, että voisimme koota ikäihmisille suunnattujen yhdistysten rekisterin, josta löytyisi yhdistysten tietojen lisäksi toiminnan tarkoitus, sanoo Tommila.

”Somero taskussa” -kaupunkisovelluksessa luodaan listaa Someron yhdistyksistä.

– Tuokaa yhdistyksenne kaikkien tietoon. Kaupunkisovellus löytyy osoitteesta somero.taskussa.info. Yhdistykset voivat itse käydä lisäämässä oman yhdistyksensä sovellukseen.

Yhteisöllisyyshankkeen tavoitteet

– yhteisöjen, yhdistysten, vapaaehtoistyön ja seurakunnan voimavarojen ja osaamisen tunnistaminen osana palvelutuotantoa ja ennaltaehkäiseviä kotona asumista tukevia palveluita
– yhteistyön lisääminen kaupungin, tulevan hyvinvointialueen, palveluiden ja paikallisten yhteisöjen välillä
– somerolaisten ikääntyvien äänen esille tuominen ja osallistaminen
– yhteisöllisyyden vahvistaminen Somerolla ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen osaksi ennaltaehkäiseviä palveluita
– vapaaehtoisten asumis- ja yhteisöllisyyskoordinaattorien kouluttaminen
– yksinäisyyden tunne on monella ikääntyneellä suuri ja sitä pyritään lievittämään tar- joamalla sosiaalisia kontakteja ja osallistumismahdollisuuksia erilaisiin tilaisuuksiin
– yhteisöllisten kohtaamispaikkojen luominen ja toiminnan laaja-alainen jalkauttaminen koko kaupungin alueella
– ikääntyvien toimintakyvyn säilyminen, turvallisuuden sekä yhteisöllisyyden paraneminen
– ikääntyvien osallistumismahdollisuuksien lisääminen, kuljetustarpeiden arvioiminen osana kuljetuspalveluiden kokonaisuutta
– ikäihmisen voivat osallistua yhdistysten toimintaan ja saada vertaistukea