Puoli vuotta meni mainiosti, elokuussa tuli notkahdus

0

 

Kaupungin taloustilanne edelleen hyvä

Someron kaupungin vuosikate oli 1,076 miljoonaa euroa kesäkuun 2022 lopussa, ja vuotta aiemmin 595 000 euroa.

– Kaupungin vuosikate oli kesäkuussa lähes kaksinkertainen verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Elokuussa tilanne kääntyi päälaelleen, muttei Somerolla vieläkään ole huono tilanne. Kassatilanne on kuitenkin hyvä. Monet hankkeet odottavat käynnistymistä, kertoi kaupunginjohtaja Sami Suikkanen selvitellessään valtuustolle kaupungin puolivuotisraporttia ja kuluvan vuoden talousarvion toteutumista.

Investointimenoihin on kaupungin talousarviossa varattu 12,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 1,22 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia määrärahoista kesäkuussa. Menoista 797 000 käytettiin rakennuksiin liittyviin investointeihin, 373 000 euroa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointeihin sekä runsaat 53 000 euroa koneiden ja kalusteiden investointeihin.

Kaupunki ei nostanut pitkä- tai lyhytaikaista talousarviolainaa alkuvuoden aikana. Vanhoja lainoja lyhennettiin 1,16 miljoonaa. Lainoja kaupungilla oli kesäkuun lopussa 14 miljoonaa euroa. Kassavarat olivat kesäkuun lopussa 9,4 miljoonaa euroa. Kassavarat kasvoivat vuoden alusta 3,5 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden kehitykseen tulevat vaikuttamaan erikoissairaanhoidon menot. Suikkanen arvioi sairaanhoitopiirin tekevän tänä vuonna tappiota. Nämä alijäämät eivät siirry hyvinvointialueen maksettavaksi, vaan siirtyvät kuntien hoidettaviksi.

– Someron osalta koituisi 200 000 euroa alijäämää katettavaksi, laski Suikkanen.

Se on vielä auki, nostaako sairaanhoitopiiri hintoja vai jaetaanko tappio kuntien kesken. Sairaanhoitopiirai on luvannut tehdä päätöksen vielä syyskuun aikana.

Valtuutettu Antti Kotti (sd.) kysyi, kumpi olisi Someron kaupungille parempi vaihtoehto. Suikkanen arvioi sen olevan hintojen korotus loppuvuoden ajaksi. Tai kompromissivaihtoehto, jossa osa hoidetaan hintojen korotuksella ja loppu alijäämästä jaetaan kuntien kesken.