Siirtoviemärihanke etenee Kirkonmäen takana

0
Somersoran isot koneet ovat olleet jälleen töissä.

Hirveläntieltä näkyy, kuinka musta muoviputki luikertelee pellolla. Pari järeää kaivinkonetta kaivaa ojaa, tehden tilaa putkelle. Menossa on Someron Vesihuollon laajempaan puhdistamon parantamisprojektiin liittyvä siirtoviemärin rakentaminen Akustinpuistosta puhdistamolle.
– Jätevesilinja kahdennetaan, jotta Akustin paineviemäriin saadaan isompi kapasiteetti, kertoo Someron Vesihuollon toimitusjohtaja Pekka Alisaari.
Linjan tuplaamisella tavoitellaan jätevesien puhdistamista niin, että voidaan selvitä myös isommista hulevesimääristä, joita on esiintynyt erityisesti keväisin ja isommilla sateilla.
Tavoite koko projektin valmistuttua on, että viemärijätettä ei enää tarvitse laskea ohijuoksutuksina Kirkkojärveen. Korjauksia tarvitaan myös puhdistamon entisestään tiukentuneiden ympäristömääräysten vuoksi. Hieman ohitukset ovat jo vähentyneet aikaisemmillakin toimenpiteillä.
– Kaivuutyöt ja linjasto saadaan valmiiksi tämän vuoden puolella. Sen jälkeen töitä hieman viivästyttää covidin aikaansaama pula automaation komponenttipuolella. Automaation asennus puhdistamolle on tämän vuoksi ensi vuonna, Alisaari jatkaa.

Putki porataan järven ali

Kirkkojärvi alitetaan viimeistään lokakuun alussa. Ja erikoisella tavalla, sillä putkistoja ei enää saa sijoittaa pitkin pituuttaan pohjaan.
– Akustinpuistoon tehdään kaivanto, jota kautta putki porataan suuntaporauksella järven pohjan alitse, Pekka Alisaari selvittää.
Jätevedenpuhdistamolla on jo aloitettu töitä, joiden myötä puhdistamo jatkossa kykenee käsittelemään entistä suurempia jätevesimääriä. Remontti osuu yksiin sodan aiheuttaman energianhintojen nousun kanssa. Myös kompostoidulle lietteelle oli heikosti tarvitsijoita.
– Puhdistamon energiatehokkuutta parannetaan. Tähän asti liete on käsitelty turpeen kanssa kompostoimalla. Pian liete saadaan sellaisenaan kuivattuna ulos, ja se toimitetaan biokaasun ja lannoitteiden tuotannon käyttöön.
– Eli jäte menee hyötykäyttöön tarkennetummin ja tehostetummin. Se tarkoittaa myös sitä, että päästään eroon energiankulutukseltaan kohtuuisosta kompostointilaitteesta.
Tähän ei vielä tarvita niin paljon uutta automatiikkaa, kuin puhdistamon myöhemmässä parantamisessa, isomman jätevesimäärän puhdistamiseksi.
– Uusia hiekkasuodatusyksikköjä on myös tänä vuonna asennettu puhdistamolle. Ne kytketään automaatioon vuoden päästä. Silloin saadaan hallinnoitua hiekan suodatus niin, että tekniikka automaattisesti reagoi kasvaneisiin jätevedenmääriin, Alisaari luotsaa.
Vesihuollon investointien mittaluokka on 3 miljoonaa euroa, jossa siirtoviemärin osuus on noin kolmasosa.