Tietotekniikkaa yli 100 000 eurolla lukioon, perus- ja esiopetukseen

0
Lukiolaisille hankitaan sellaisia koneita, joilla onnistuu osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin.

Sivistyslautakunta listasi ensi vuoden investointeja. Se esittää, että yli 100 000 eurolla hankittaisiin tietotekniikkaa lapsille ja nuorille esiopetuksesta lukioon.

Syksyllä 2023 lukio-opintonsa aloittaville tulee tarjota tietotokoneet, joita pystyy käyttämään huoletta tulevissa ylioppilaskirjoituksissa. Sivistystoimen talousarvioesityksessä tähän varataan 50 000 euroa. Yhden laitteen ja tarvittavien lisenssien yhteishinnaksi on arvioitu 1 000 euroa. Laitteita pitää hankkia 50 opiskelijalle.

Perusopetuksen digitalisaatioon varataan ensi vuodelle 25 000 euroa.

– Joensuun kouluun tarvitaan 24 Chromebook-konetta ja 10 iPadia. Niiden hinnat eivät ole korkeita, laskee sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Kiiruun koululla kahteen luokkaan tarvittaisiin yhteensä 48 Chromebook-konetta. Luokissa tarvitaan niitä lähes joka oppitunti.

– Kiiruun koululla koneita on oppilasmäärällisesti paljon, mutta haasteena on, ettei niitä ole aina saatavilla koko luokalle juuri silloin kun niitä tarvitaan. Yläkoulussa konekanta on osittain vanhenemassa, ja tietohallinto uusii niitä määräajan kuluttua. Uusien koneiden hankkimisella taataan, että oppilailla on tarvittavat laitteet käytössä jokaisella oppitunnilla.

Esiopetuksen digitalisaatioon esitetään varattavaksi 40 000 euroa ensi vuodelle. Sillä hankitaan kannettavia tietokoneita, tabletteja ja muita älylaitteita suojakuorineen.

Sivistysjohtaja sanoo, että varhaiskasvatuksessa lasten TVT-taitojen kehittäminen vaatii ajanmukaiset ja riittävät laitteet. TVT-toiminnan katsotaan mahdollistavan yhteisöllisyyttä ja edistävän osallisuutta. Laitteistoa hyödynnetään leikin ja kokeilun kautta oppimiseen.

Skeittiparkki jälleen listoilla

Lautakunta esittää talousarvioon myös 120 000 euron määrärahaa skeittiparkin rakentamista varten. Se on huomattavasti suurempi summa kuin tälle vuodelle oli varattu kyseiseen kohteeseen.

Skeittiparkki piti rakentaa jo tänä vuonna ja siihen oli varattu 40 000 euroa. Urakkakilpailussa selvisi, ettei parkkia saa tuolla hinnalla. Kun hinta kohosi 100 000 euroon, päättäjät ottivat mietintäaikaa.

Nyt kuitenkin ensi vuonna yritetään uudelleen, sillä skeittiparkin on katsottu monipuolistavan somerolaisten liikuntamahdollisuuksia. Rahoitukseen haetaan avustusta myös valtiolta.

Skeittiparkin rakentamisesta on puhuttu Somerolla jo pitkään. Sitä on kaavailtu rakennettavaksi Jukolan talon ja torin läheisyyteen. Se on kohdannut myös vastustusta; on pelätty melua ja roskaamista.

Sivistyslautakunta jatkaa ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelemistä lokakuun kokouksessaan.