Työttömyys laskussa – Someron työttömyysaste nyt 6 prosenttia

0

Somerolla oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita 213, mikä on 57 vähemmän kuin heinäkuussa. Vuosi sitten tilanne oli Somerolla huonompi, kun työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 264.
Varsinais-­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa yhteensä 20 500 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä voimakkaasti heinäkuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 2 900 hengellä, kertoo tänään julkaistu Varsinais-­Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.
Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 2 200 henkilöllä (10 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (15%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 700 (34%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Somerolla 6,0 prosenttia.
Koko Varsinais-­Suomessa se oli 8,9 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli niukasti pienempi kuin koko maassa (9,1 %).
Elokuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais­-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (Salo+Somero), ­14 prosenttia. Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+26%).
Työttömyysaste oli korkein Vakka-Suomessa (9,6%) sekä Turun kaupungissa (12,1%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,8%) sekä kunnista Sauvossa (3,0%).

Someron työttömistä työnhakijoista oli miehiä 123 ja naisia 90. Alle 25-vuotiaita oli 16, yli 50-vuotiaita 119, pitkäaikaistyöttömiä 84, vammautuneita tai pitkäaikaissairaita 24 ja lomautettuja 12.
Koko Varsinais-Suomen alueella lomautettuna olevien määrä oli koronan seurauksena vuonna 2020 maalis­–­huhtikuussa huipussaan niin koko maassa kuin Varsinais-Suomessakin (15 800). Lomautettujen määrä on nyt pudonnut jo hyvin lähelle koronaa edeltänyttä aikaa.

Avoimia työpaikkoja Somerolla on 73.
Elokuun viimeisenä päivänä koko Varsinais-Suomen alueen työ-­ ja elinkeinotoimistossa työpaikkoja oli avoinna 7 400 kappaletta eli enemmän (+8 %) kuin vuosi sitten.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 24 700 kappaletta eli 2 200 (+10%) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna elokuun aikana 16 300 kappaletta, joista 8 800 oli uusia, elokuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli elokuussa tarjolle 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Viime ja kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin edellisinä vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa työvoiman kysyntä on ollut reilut 40 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Paikkoja on ollut määrällisesti runsaasti auki myös hotelli-­ ja ravintolasektorilla sekä teollisuudessa (pl.metalli) ja kaupan alalla.
Prosentuaalisesti vuodentakaiseen verrattuna eniten työvoiman kysyntää on ollut kaupan alalla (pl. puhdas myynti) +222 prosenttia, hotelli-­ ja ravintolasektorilla +130 prosenttia sekä johdon tehtävissä +123 prosenttia.