Kunnat tänään ja huomenna valmiusharjoituksessa

0
Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo, että maailman viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet esiin väestönsuojelun ja äkillisiin tilanteisiin varautumisen tarpeellisuuden.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää lakisääteisen alueellisen valmiusharjoituksen Varsinais-Suomessatänään ja huomenna21.–22.9. Kaksipäiväisen AURORA22-harjoituksen teemana on Varsinais-Suomen kuntien varautuminen ja toiminta kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa.
Somerolta mukana on väkeä keskushallinnosta, tekniseltä ja perusturvan puolelta. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo, että koko kaupungin toimiala on tarkastelun alla.
Harjoitus ei näy kuntalaisille katukuvassa tai kaupungin palveluissa. Harjoitukseen osallistuvat viranhaltijat ja työntekijät ovat kuitenkin harjoituksen ajan huonosti tavoitettavissa varsinkin kiireettömissä asioissa.
– Virka-ajan puitteissa meitä on valmiudessa lähinnä johtoryhmä täydennettynä viranhaltijoilla, esimerkiksi tietohallinnosta ja ruokahuollosta sekä konsernin väkeä vesi-, lämpö- ja talkkaripuolelta.
Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Päätavoitteena on harjoittaa kuntia ja viranomaisia toimimaan vakavissa häiriötilanteissa. Nyt teemana on väestönsuojelu.
Suikkasesta maakunnallinen harjoitus tuo kaupungin valmiussuunnitelmat lähemmäs todellista tilannetta.
– Harjoituksen kautta voi havainnoida, mitä puutteita valmiudessamme on ja miten asioita pitää kohentaa.
– Viimeaikaiset poikkeustilanteet maailmalla ja meillä, kuten korona ja Ukrainan sotatila, ovat osoittaneet harjoitusten tarpeellisuuden. Ne ovat herättäneet ymmärtämään ja huomaan konkreettisuuden. Kyllä harjoitukset ovat hyviä ja tarpeellisia.
Sami Suikkanen muistelee, että muutama vuosi sitten oli vastaavanlainen valmiusharjoitus, nimeltään Taisto.
– Silloin totesimme, että varavoimaa on tarpeen lisätä. Sitä on noista harjoituksista parannettu.
Yhteiskunnan varautuminen väestönsuojeluun on tärkeää. Kaupunginjohtaja muistuttaa, että kunkin kansalaisen tulee myös varautua siihen.
– Olisi hyvä olla kotona 72 tunnin ajaksi puhdasta vettä, elintarvikkeita ja lämpöä.
Valmiusharjoituksessa kunnat saavat kuvitteellisen häiriötilanteen lähtökohtakuvauksen, jonka pohjalta ne arvioivat tilannetta ja omaa suorituskykyään sekä suunnittelevat yhteistoimintajärjestelyitä.


Kunnat harjoittelevat koko harjoituksen ajan omissa tiloissaan. Aurora 22:n viranomaisten keskus on Heikkilän kasarmialueella Turussa.
Aluehallintovirastolle kuuluu useita varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Kokonaisturvallisuus tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.
Yksi aluehallintoviraston kokonaisturvallisuutta edistävistä tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, joka on laajimmillaan kunta-, maakunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoimista.
– Kuvitteellisen lähtökohtatilanteen perusteella harjoituksessa ilmenee tarve siirtää suuria määriä väestöä Varsinais-Suomen maakunnassa määrättyjen kuntien alueilta toisten kuntien alueille. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, monet järjestöt sekä kunnat. Harjoittelemme siis yhteisen tilannekuvan muodostamista ja yhteistoimintaa vakavassa poikkeustilanteessa. Kunnat voivat samalla testata laatimiensa valmiussuunnitelmien toimivuutta, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.