Viidelle kehotus kunnostaa nurkkiaan

0
Someron keskusta ja taajaman reuna-alueet ovat pääosin siistejä. Tämä kuva on otettu useampi vuosi sitten Palman alueelta. Kuvaaja Manu Kärki.

Ympäristölautakunnan edustajat tekivät kesäkuussa Someron keskustassa ja sen lähialueilla ympäristökatselmuksen. He tutkailivat tontteja sillä silmällä, onko niissä epäsiistejä ja mahdollisesti ympäristölle vaarallisia kohteita, esimerkiksi purkukunnossa olevat rakennukset kaatumassa tai vaikkapa rakennusjätteitä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja makoilemassa tonteilla.

– Pääsääntöisesti taajama-alueen ympäristö ja nurkat näyttivät hyviltä. Epäsiistejä kohteitakin oli muutama, kertoo vs. ympäristönsuojelusihteeri Jonna Hostikka.

Viisi tahoa sai ympäristölautakunnalta kehotuksen ryhtyä kunnostuspuuhiin ja siistimään paikkoja. Kiinteistö Liiankulmassa hallin pääty on rikki ja tontti epäsiisti. Kohteelle on annettu toimenpidekehotuksia aiemminkin. Kiinteistön omistaja saa kehotukset siivota tontti ja kunnostaa rakennus.

Kiinteistö Ilveskulmassa seinien maali hilseilee. Omistajan tulee lähettää lautakunnalle suunnitelmat toimenpiteistä ja kunnostaa rakennus.

Kiinteistö Kastelan pihalla on rakennusjätteitä. Ne omistajan tulee siivota pois.

Kiinteistö Pirjolan tontti on epäsiisti ja siellä on useita autoja. Ympäristölautakunta antaa siivouskehotuksen. Kiinteistön omistajan tulee toimittaa suunnitelma toimenpiteistä kuluvan vuoden loppuun mennessä ja hoitaa alue kuntoon toukokuun loppuun 2023.

Karmalan kiinteistöllä oleva aita on huonokuntoinen ja osittain kasvillisuuden peittämä. Lautakunta lähettää kehotuksen joko purkaa tai kunnostaa aita.

Osalle annettiin kunnostukseen aikaa kuluvan vuoden loppuun. Niissä, joissa tarvitaan suurempia toimenpiteitä, aikaa on ensi vuoden toukokuun loppuun saakka.