Vuonna 2012: Kiiruun koulu ja lukio päsevät maailmanlaajuiseen tutkimukseen

0
Janne Aaltonen odottaa mielenkiinnolla tutkimusta.

Somero-lehti 12.10.2012

Teksti Salli Lehtinen

Noin 800 koulua ja 16 000 opettajaa ja rehtoria Suomesta pääsee OECD:n johtamaan Talis-tutkimukseen, joka kattaa yli 30 maata. Kiiruun koulu ja Someron lukio pääsivät mukaan arvalla.
Opetuksen ja oppimisen liittyvä kansainvälinen tutkimus antaa muun muassa tietoa, mitkä opettajiin ja kouluun liittyvät tekivät selittävät Suomen hyvää PISA-menestystä.
Tutkimus kartoittaa myös opettajien ammatillisen osaamisen kehittämistä, oppilaitosten työilmapiiriä ja pedagogisia opetuskäytänteitä.
Ensimmäisiä tuloksia saadaan syksyllä 2014.
Pisa tuttu, opettajat nyt vuorossa
Kiiruun koulun rehtori Janne Aaltonen kertoo, että koulu on varmistanut osallistumisensa. Hän päättelee oman opinahjonsa päässeen mukaan, koska koulun oppilaat ovat monena vuotena olleet Pisa-tutkimuksessa. Nyt on opettajien vuoro.
– Odotan mielenkiinnolla kevään kyselytutkimusta ja tuloksia.Opetus- ja oppimis-tutkimus tuottaa vertailutietoaKiiruun koulu ja Someron lukio mukana