Aralta 4,3 miljonaa uudelleTervaskannolle

0
Uuden palvelutalon pääjulkisivu avautuu etelän ja kaakon suuntaan, poispäin Turuntiestä. Eteläsivun materiaaliksi on kaavailtu sementtikuitulevyä, joka antaa kontrastia ja elävyyttä tiiliverhoukselle, mitä tullaan käyttämään rakennuksen muissa osissa.

Ara tukee uuden palvelutalon rakentamista kohonneista rakennuskustannuksista huolimatta.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on valmis tukemaan hanketta runsaalla 4,3 miljoonalla eurolla. Aran tuki on 40 prosenttia talon vajaan 10,8 miljoonan euron rakennuskustannuksista.
Päätös merkitsee sitä, että palvelutaloa päästään rakentamaan. Hyvinvointialue selvittää vielä, miten sillä puolella asiassa konkreettisesti edetään, mutta sielläkin hanke on listoilla.
Uusi palvelutalo maksaa kalusteineen noin 11 miljoonaa euroa. Hanke vaatii vielä kaupunginvaltuuston päätöksen lisämäärärahasta. Valtuusto hyväksyi viime keväänä talolle kalusteineen 9,75 miljoonan euron määrärahan, joten lisärahan tarve on noin 1,3 miljoonaa euroa.
Rakennustyöt on mahdollista aloittaa noin kahden kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki viralliset päätökset on saatu. Rakentaminen kalustuksineen kestää noin puolitoista vuotta.
Uudesta Tervaskannosta on suunniteltu 62-paikkaista ja se nousee Turuntien varteen liki terveyskeskusta ja vuodeosastoa. Tilat on suunniteltu siten, että ne ovat mahdollisimman helposti muunneltavia.
Tekninen lautakunta on valinnut hankkeen rakennusurakoitsijaksi YIT Suomi Oy:n.
Sähköurakoinnin sai Laiho Group Oy, putkiurakoinnin LVI-Palvelu Alanko & Salminen, ilmanvaihtourakan Ilmastointi Mikenti Oy, rakennusautomaatiourakoinnin Assemblin Oy ja sprinkleriurakoinnin PK Sprinkleriasennus Oy.